23 Zrównoważony rozwój to kolejny aspekt, który ma znaczy wpływ na ekologie naszego, środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój to inaczej mówiąc eko rozwój zakłada on przede wszystkim życie na poziomie, które jest równoznaczne z obecnym rozwojem cywilizacyjnym dzięki temu mogą zostać zaspokojone nie tylko potrzeby obecnego pokolenia, ale też i przyszłego. Według badań socjologów oraz ekologów cywilizacja osiągnęła wysoki poziom dobrobytu jednak, aby sytuacja ta nie ulęgła drastycznej zmianie dobrobyt ten musi być odpowiednio gospodarowały. Ilość wydobywanego przez ludzi surowca naturalnego musi być równa potrzebom tak by nic nie ulęgło zniszczeniu. Model zrównoważonego rozwoju kieruje się równowagą, czyli zachowaniem równości pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbaniem o środowisko naturalne. Sam termin zrównoważony rozwój jest bardzo szeroki pierwotnie sadzi się, że pochodzi z leśnictwa, twórcą tego określenia był Hans carl voon carlowitz termin ten oznaczał przede wszystkim gospodarowanie lasem i jego zasobami, w praktyce przekładało się to na wycinkę tylu drzew, aby las na tej działalności zbytnio nie ucierpiał i nie został zlikwidowany całkowicie. Metoda ta zakładała ponadto sadzenie nowych drzew w celu odbudowy systemu leśnego. Koncepcja ta była propagowana przez wszystkie niemieckie szkoły o profilu leśniczym i cieszyła się tak dużym uznaniem, że szybko rozpowszechniać się na inne kraje w tym też na Polskę. Obecnie definicja ta nie jest ograniczona tylko do strefy leśnictwa i zawiera w sobie bardziej złożone elementy. Aby dogłębnie zrozumieć, co kryje się pod pojęciem zrównoważony rozwój konieczne jest zapoznanie się z dwoma kluczowymi terminami takimi jak koncepcja podstawowych potrzeb oraz ograniczonych możliwości w ostatniej kategorii mieści się tez cały system ekologiczny. Cywilizacja wciąż się rozwija jest tak za sprawą postępu cywilizacyjnego oraz rożnych możliwości, jakie stwarza nam środowisko naturalne. Musimy jednak pamiętać o jednym, czyli że rozwój i technika nie mogą przewyższać potrzeb natury. Jeśli zbytnio ulegniemy pogoni za bytem doczesnym możemy na tym wiele stracić, środowisko zostanie tak bardzo zdewastowanie, że nie można będzie już z niego czerpać. Na względzie musimy mieć też dobro przyszłych pokoleń, które również będą musiały korzystać z dóbr natury. Co roku wydobywamy tony węgla, bogatego kruszcu czy wody wszystkie te składniki jednak z czasem ulęgają wyczerpaniu dlatego też musimy o nie odpowiednio zadbać. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest zachowanie prostych proporcji miedzy potrzebami ludzkimi oraz potrzebami natury. Ze środowiska nie można tylko czerpać, ponieważ w ten sposób znacząco na nie wpływamy i po kilku latach może zostać do tego stopnia zubożone, że nie będzie już możliwości wykorzystywania naturalnych zasobów ziemi. Polityka zrównoważonego rozwoju szczególnie ważna jest dla przyszłych młodych pokoleń, ponieważ to one będą borykały się z problemami niedoboru surowców naturalnych na ziemi.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes