28Ziemia jest planetą, która zajmuje trzecia pozycje, do słońca, jeśli chodzi o jej wielkość to jest piątą, co do rozmiarów planetą układu słonecznego. Ziemia jest planeta jedyną w swoim, rodzaju, ponieważ to właśnie na niej pojawiło się życie. Planeta ta jest domem nie tylko dla ludzi, ale też fauny i flory. Ziemia zanim zastała zaludniona musiała ulec uformowaniu, czyli przekształcała się tak by był jak najbardziej dostępną dla ludzi roślin i zwierząt. Ziemia składa się z litosfery ta z kolei podzielona jest na kilka naście płyt tektonicznych. Płyty te ulęgają ciągłemu przemieszaniu się dzięki temu mogły tworzyć się nowe kontynenty na ziemi. Ziemia ma bardzo specyficzna budowę, ponieważ aż siedemdziesiąt procent jej powierzchni zajmują oceany reszta to kontynenty oraz wyspy. Ziemia jest jedyną planetą układu słonecznego, na której wykryto niezbędną do życia wodę poza tym posiada jeszcze jedną ważną chce mianowicie oddziałuje na wszystkie żywe organizmy. Ziemia pozostaje w ciągłym ruchu, choć będąc na jej powierzchni nie odczuwamy tego bezpośrednio. Planeta obraca się wokół własnej osi oraz wokół słońca czas tego obrotu nazywamy jest fachowo rokiem gwiazdowym i wynosi on trzysta sześćdziesiąt piec dni. Na ziemi panuje tez podział na dwie strefy, czyli na noc i dzień dzieje się tak, ponieważ planeta jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kontem dwudziestu trzech stopni. Oświetlenie ma też decydujący wpływ na zmianę por roku. Wokół ziemi orbituje tylko jeden satelita, czyli księżyc jest on nie bez znaczenia dla naszej planety, ponieważ odpowiada za pływy morskie poza tym stabilizuje kąt nachylenia w stosunku do orbity. Ziemi jest bardzo ciekawą planetą, ponieważ daje ludziom ogromne możliwości jest nie tylko naturalnym schronieniem, ale też bogactwem, w jej wnętrzu znajduje się ogromna ilość zasobów naturalnych. Substancje te zapewniaj całej populacji ludzkiej przetrwanie oraz godne życie. Wśród zasobów naturalnych ziemi wyróżniamy przede, wszystkim te odnawialne i nie odnawialne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim rośliny, zwierzęta z kolei do drugiej paliwa kopalniane takie jak węgiel opalowy, gaz, ropę. Źródła nieodnawialne bardzo trudno jest odtworzyć, ponieważ na to potrzeba wiele tysięcy lat tym czasem, co roku są na nowo zużywane. Planeta daje nam ogromne możliwości jednak nie daje pewności, że dobre czasy w końcu minom każde z zasobów musi się wyczerpać tym czasem ludzie nie dbają odpowiednio o swoje środowisko przyczyniając się tym do jego degradacji. Zachowanie takie może prowadzić w przyszłości do wymarcia fauny i flory nawet życia ludzi na planecie. Jeśli nie zaczniemy w porę odbudowywać naszego środowiska i nie zaprzestaniemy wydobywani surowców na tak ogromną skale to istnieje realne ryzyko, że w krotce surowców naturalnych może nam zabraknąć. Warto w tej kwestii zacząć poszukiwać nowych dróg rozwiązań, aby zapobiec tej katastrofie ekologicznej. Problem ten dla polski jest dość bliski, ponieważ jako kraj Europejki znajdujemy się w czołówce państw, w których gleby oraz wody są bardzo skarżone.

3.00 avg. rating (60% score) - 9 votes