24Zielona polityka łączy w sobie zarówno idee i wartości, które są podstawą budowania aktywnego społeczeństwa, które rozwija się zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju i respektuje prawa mniejszości. Pierwsze zielone partie polityczne powstały już w latach siedemdziesiątych swoje korzenie wywodzą z nurtu liberalizmu oraz socjalizmu. Zielona polityka w swych działaniach obejmuje trzy podstawowe kategorie, czyli ekologie, społeczeństwo i gospodarkę, ponieważ te elementy są podstawa zrównoważonego rozwoju. Zielona polityka jest realizowana przez odpowiednie organy zwane partiami zielonymi swoje działania opierają przede wszystkim na ekologii sprawiedliwości społecznej oraz demokracji. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczną partie te skupiają się na promowaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, transportu sprzeciwiają się też nadmiernemu rozwojowi przemysłu, który bezpośrednio godzi w środowisko naturalne mowa tutaj o licznych autostradach czy elektrowniach atomowych.. W swych działaniach zieloni często opierają się tez na sprawiedliwości społecznej jej wymiar widoczny jest w polityce podatkowej znane też pod nazwą zielonej reformy podatkowej na mocy, której wielkie korporacje są karane za zatruwanie środowiska naturalnego, opodatkowanie sięga też strefy pobierania nieodnawialnych zasobów. Kolejnym ważnym aspektem polityki zielonej jest demokracja, duża cześć działaczy zielonych bierze udział w ruchach przeciwko wojnie i agresywnemu kapitalizmowi, ponieważ niekorzystnie w pływają na nasza planetę. Zieloni mają bardzo szeroko zakrojone poglądy, ponieważ sięgają one nie tylko sfery ekonomicznej skupiają się też na biosferze. Zieloni przeciwni są przede wszystkim zbyt szybkiemu i radykalnemu wzrostowi gospodarczemu, ponieważ niesie on ze sobą straty, jeśli chodzi, o strefę ekologii. Zieloni w swych poglądach podkreślają bardzo mocno role demokracji, ponieważ pojedyncza, jednostka nie ma większego wpływu na to, co dzieje się w naszym kraju i środowisku naturalnym. Dlatego też propagują model współpracy i inicjatyw mieszkańców w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego. Kolejnymi ważnymi elementami działania zielonych jest też anty faszyzm czy ksenofobia, zieloni walczą przede wszystkim o równe prawa dla wszystkich jednostek oraz wyznań nie pomijają też tutaj praw zwierząt i dążenia do utrzymania na dotychczasowym poziomie bioróżnorodności. W zgolonej polityce możemy wydzielić dwa ugrupowania jedno sadzi, że problem ekologiczny jest możliwy do rozwiązania za pomocą wolnego rynku oraz politykę liberalną drugi zaś rozwiązania problemu ekologicznego upatruje przede wszystkim w rządzie. Według większości to rządy wszystkich krajów muszą się zjednoczyć i wspólnie opracować politykę zabezpieczając losy naszej planety przed wyniszczeniem. Tylko wspólne działanie może być na tyle silne, aby zmienić sytuacje ekologiczną naszego środowiska w przeciwnym razie może ulec degradacji i zniszczeniu, ponieważ wciąż jest narażone na wpływy cywilizacji, postępu i nie właściwie prowadzona polityki gospodarczej państwa.

3.00 avg. rating (60% score) - 9 votes