27Zasoby naturalne są elementem środowiska naturalnego, które mają ogromne znaczenie dla gospodarki oraz rozwoju przemysłu. Grupę zasobów naturalnych tworzy kilka składników wyróżniamy wśród nich przede wszystkim gleby, wody, lasy surowce mineralne, rośliny oraz zwierzęta. Zasoby naturalne dzielimy biorąc pod uwagę dwa, aspekty, czyli czy są odnawialne czy też nie. Do drugiej grupy zaliczamy żywe zasobny takie jak rośliny i nieodnawialne takie jak surowce mineralne i gleby. Zasoby naturalne występują w naszym otoczeniu jednak na skutek zbyt wielkiego wydobywania ich szybko ulęgają kurczeniu, dlatego też ochrona zasobów naturalnych powinna odbywać się rozsądnie i przede wszystkim oszczędnie, aby pozostawić je dla następnych pokoleń. Szczególnie narażone na wyginiecie są zasoby nie odnawialne tworzą się one w ciągu kilkunastu lat ich czas powstania jest bardzo wolny biorąc pod uwagę perspektywy życia ludzkiego i zapasy, jakie czynimy. Zasoby te nie mają szansy na zregenerowanie się, więc kiedy się kończą poszukujemy innych dróg rozwiązań. Do grupy, zasobów nieodnawialnych zaliczamy przede wszystkim paliwa kopalniane takie jak węgiel czy ropę. Składniki te, aby powstały potrzebowały wielu lat, aby wytworzyć się z materii czysto organicznej. Najczęściej po wydobyciu składniki te ulegają spalaniu lub zamianie na energie, bez której ludzie obecnie nie mogą się obyć. Za składniki, nieodnawialne uważa się tez metale, ponieważ po ich zastosowaniu pozostaje tylko złom, który zanieczyszcza glebę. Wiele lat obserwacji środowiska naturalnego skłoniło ludzi do większej świadomości na temat tego, co robią, wydobywając surowce naturalne ingerują w strukturę gleby i zubożają ją, wiele elementów naturalnych ulega też ogromnemu marnotrawstwu. W wielu krajach zaradzono temu wykorzystując surowiec naturalny powtórnie dzięki temu posunięciu wszystkie wydobyte składniki, są w pełni wykorzystane i przetworzone. Przetwarzanie surowców dotyczy przede wszystkim metali, ponieważ te można przetapiać i zmieniać ich przeznaczenie są one także głównym materiałem dla rozwijającego się przemysłu. W surowcach nieodnawialnych nie można pominąć też skał Są one wykorzystywane na tak szeroką skalę, że za sto lat może ich po prostu zabraknąć. Zasoby naturalne można podzielić oprócz odnawialnych i tych nie odnawialnych na materię żywą nieożywioną oraz energie i tak do materii żywej zaliczamy świat roślin oraz bakterii. Strukturę nie ożywioną w tym wypadku stanowią gazy minerały, wody. Ostatnia grupa to zasoby naturalne w postaci energii należy do niej energia wód, geotermalna, energia pochodząca ze słońca czy pływów księżyca. Środowisko naturalne zasila gospodarkę ludzką wieloma cennymi składnikami to właśnie z natury czerpiemy opał, energie czy wodę. Wszystkie te składniki nie są nam, jednak dane nam na stale, ponieważ po pewnym czasie ulegają wyczerpaniu, dlatego tak ważny jest w tej kwestii umiar i rozsadek nawet gospodarka i przemysł muszą koniecznie być równoważne do potrzeb środowiska naturalnego.

3.00 avg. rating (60% score) - 8 votes