22Woda jest naturalnym zasobem ziemi, co roku wykorzystujemy ogromne ilości tego cennego składnika wpływając w ten sposób bezpośrednio na politykę gospodarczą naszego kraju. Zasoby wody kurczą się, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie. Według badań kwiatowej organizacji UNESCO w ciągu kilku nastu przyszłych lat niedobór wody pitnej wzrośnie o nawet trzydzieści procent. Największe deficyty wody pitnej występują w regionach Azji i Afryki, w Polsce jednak problem ten też istnieje największe deficyty wynikające z braku wystarczalnej liczby wody mają tereny śląska Krakowa lodzi a nawet i Kielc. Aby wody nie brakowało na świecie konieczna jest zmiana kierunku polityki gospodarczej, ponieważ Polacy używają zbyt duże pokłady wody pitnej przyczyniając się tym samy do jej redukcji. Aby problem ten został rozwiązany potrzebne są przede wszystkim programy ograniczające zużycia wody mowa tutaj przede wszystkim o programach edukacyjnych, ponieważ tylko nauką można zwiększyć świadomość ludzką na to zagrożenie. Pomoc jednak w tym zakresie musi też pochodzić z gospodarki komunalnej, badania wykazują, że jedna czwarta wody w polskiej sieci komunalnej jest tracona bezpodstawnie, czyli w wyniku naszego nie dopatrzenia. Wystarczy tyko przeciekająca rura lub kąpiący kran, aby zużywać naturalne źródła wody. Aby nie zużywać bez celu wody można stosować tak zwane oszczędzanie ma ono naturalnie inny wymiar w gospodarstwach miejskich, jaki rolnych, do sposobów tych zaliczamy przede wszystkim dbanie o jakość sieci wodnej, czyli wymiana rur na czas kontrola urządzeń po to, aby woda nie wydostawała się i nie była tracona bezpodstawnie. Kolejny sposobem jest racjonalne stosowanie wody, czyli używamy jej tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebna, podczas kąpieli parania czy zmywania. Najczęstszym błędem jest jej przelewanie, czyli zapominamy o dokręcaniu kurka lub stosujemy z byt wiele wody nie potrzebnie. Nawet tak prosta czynność jak mycie zębów może znacząco wpłynąć na zużycie wody, badania donoszą, że sedno podczas tej czynności zużywamy do dwunastu litrów wody w skali rocznej jest to ogromna ilość, która wpływa na stan naszej gospodarki wodnej. Kolejną oszczędnością, na jaką możemy sobie pozwolić jest wymiana urządzeń na bardziej ekonomiczniejsze mowa tutaj domowych sprzętach takich jak zmywarka czy prysznic, zmywarka pochłania zacznie mniej wody niż mycie ręczne i dodatkowo daje lepsze efekty z kolei mycie pod prysznicem zamiast w wannie ogranicza zużycie wody o nawet pięćdziesiąta litrów w skali roku, jest bardzo ekonomiczne posuniecie. Oszczędzanie jest bardzo trudną sztuką, ponieważ społeczeństwo nauczone jest wygody stan ten jednak trzeba bardzo radykalniej zmienić, ponieważ w ten sposób niszczymy zasoby wody pitnej na naszej planecie. Woda jest bardzo cennym składnikiem nie zbędnym do życia tym czasem a marnotrawimy ją od niechcenia. Aby stan ten mógł ulec zmianie potrzeba jest szeroko zakrojona edukacja, która wyczuli ludzi na problem niedoboru wody.

27Zasoby naturalne są elementem środowiska naturalnego, które mają ogromne znaczenie dla gospodarki oraz rozwoju przemysłu. Grupę zasobów naturalnych tworzy kilka składników wyróżniamy wśród nich przede wszystkim gleby, wody, lasy surowce mineralne, rośliny oraz zwierzęta. Zasoby naturalne dzielimy biorąc pod uwagę dwa, aspekty, czyli czy są odnawialne czy też nie. Do drugiej grupy zaliczamy żywe zasobny takie jak rośliny i nieodnawialne takie jak surowce mineralne i gleby. Zasoby naturalne występują w naszym otoczeniu jednak na skutek zbyt wielkiego wydobywania ich szybko ulęgają kurczeniu, dlatego też ochrona zasobów naturalnych powinna odbywać się rozsądnie i przede wszystkim oszczędnie, aby pozostawić je dla następnych pokoleń. Szczególnie narażone na wyginiecie są zasoby nie odnawialne tworzą się one w ciągu kilkunastu lat ich czas powstania jest bardzo wolny biorąc pod uwagę perspektywy życia ludzkiego i zapasy, jakie czynimy. Zasoby te nie mają szansy na zregenerowanie się, więc kiedy się kończą poszukujemy innych dróg rozwiązań. Do grupy, zasobów nieodnawialnych zaliczamy przede wszystkim paliwa kopalniane takie jak węgiel czy ropę. Składniki te, aby powstały potrzebowały wielu lat, aby wytworzyć się z materii czysto organicznej. Najczęściej po wydobyciu składniki te ulegają spalaniu lub zamianie na energie, bez której ludzie obecnie nie mogą się obyć. Za składniki, nieodnawialne uważa się tez metale, ponieważ po ich zastosowaniu pozostaje tylko złom, który zanieczyszcza glebę. Wiele lat obserwacji środowiska naturalnego skłoniło ludzi do większej świadomości na temat tego, co robią, wydobywając surowce naturalne ingerują w strukturę gleby i zubożają ją, wiele elementów naturalnych ulega też ogromnemu marnotrawstwu. W wielu krajach zaradzono temu wykorzystując surowiec naturalny powtórnie dzięki temu posunięciu wszystkie wydobyte składniki, są w pełni wykorzystane i przetworzone. Przetwarzanie surowców dotyczy przede wszystkim metali, ponieważ te można przetapiać i zmieniać ich przeznaczenie są one także głównym materiałem dla rozwijającego się przemysłu. W surowcach nieodnawialnych nie można pominąć też skał Są one wykorzystywane na tak szeroką skalę, że za sto lat może ich po prostu zabraknąć. Zasoby naturalne można podzielić oprócz odnawialnych i tych nie odnawialnych na materię żywą nieożywioną oraz energie i tak do materii żywej zaliczamy świat roślin oraz bakterii. Strukturę nie ożywioną w tym wypadku stanowią gazy minerały, wody. Ostatnia grupa to zasoby naturalne w postaci energii należy do niej energia wód, geotermalna, energia pochodząca ze słońca czy pływów księżyca. Środowisko naturalne zasila gospodarkę ludzką wieloma cennymi składnikami to właśnie z natury czerpiemy opał, energie czy wodę. Wszystkie te składniki nie są nam, jednak dane nam na stale, ponieważ po pewnym czasie ulegają wyczerpaniu, dlatego tak ważny jest w tej kwestii umiar i rozsadek nawet gospodarka i przemysł muszą koniecznie być równoważne do potrzeb środowiska naturalnego.