15Woda ma bardzo szerokie zastosowanie w pozyskiwaniu energii, w niektórych krajach wykorzystuje się energie pochodzącą z pływów, aby wytworzyć określoną ilość energii elektrycznej. W Polsce jest to naturalnie nie możliwe ze względu na topograficzne warunki kraju. Są jednak miejsca, w których warunki te są na tyle sprzyjające, aby wytworzyć energie. Metoda je jest banalna, czyli na początku wystarczy jedynie wybudować zaporę u ujścia rzeki wpadającej do morza lub nawet oceanu. Dzięki niej woda wpływa w dolinę rzeki podczas przypływu oraz wypływa podczas odpływu powrotem do morza. Następnie wypływająca woda jest przepuszczana przez turbiny, dzięki czemu są one zasilane i produkowana jest energia elektryczna. Największe tego typu elektrownie korzystające z metody pływów istnieją we Francji ich całkowita moc dochodzi nawet do dwieście czterdzieści MW, co bardzo ważne czas eksploatacji takiej elektrowni jest również atrakcyjny, ponieważ wynosi około stu lat jest to prawdziwa oszczędność, jeśli chodzi o produkcje energii elektrycznej. Oprócz wykorzystywania pływów morskich można jeszcze skorzystać z energii pochodzącej z fal morskich. Pierwszy taki patent powstał już w roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym dziewiątym w Anglii. Powstałe elektrownie można podzielić na kilka kategorii bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim ich lokalizacje są to elektrownie nabrzeżne przybrzeżne, które umiejscowione są na dnie płytkich wód i elektrownie typowo morskie, które często osadzone są nawet czterdzieści metrów głębokości. Energie wodną można wykorzystywać przy pomocy turbin wodnych lub powietrznych. Jeśli chodzi o turbinę wodną to woda morska wpływa do zbiornika, kiedy jest jej wystarczająca ilość przelewana się ja następnie przez upust, dzięki czemu napędza turbinę rurową po wykonania tego zadania woda wraca powrotem do morza w nienaruszonym stanie. Troszkę inaczej wygląda to w przypadku turbiny powietrznej, ponieważ tutaj zbiornik znajduje się na platformie u brzegu morza. Fale, które przedostają się na platformę wypychają powietrze tak, że kieruje się ono do górnej części zbiornika. Po pewnym czasie, kiedy już powietrze jest dość sprężone wprawia w ruch turbinę ta z kolei napędza cały generator. Instalacje te często sięgają nawet kilkunastu kilometrów, dlatego tez mogą pełnić jeszcze jedną ważną role mianowicie ochraniać brzegi przed niszczycielskimi falami. Elektrownie wodne, które wykorzystują system pływów oraz fal morskich są wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie naruszają w żaden sposób struktury środowiska i nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń jak ma to miejsce w przypadku innych elektrowni. Elektrownie te znacząco wpływają też na ekonomie danego państwa, ponieważ są naturalnym źródłem energii, który nie potrzebuje dużych nakładów i produkuje olbrzymie ilości energii. Jedyną wadą tego systemu jest fakt, że wymaga spełnienia pewnych wytycznych elektrownia musi znajdować się na określonych warunkach topograficznych, czyli blisko morza lub oceanu.

8Woda jest naturalnym składnikiem wykorzystywanym nie tylko w celach konsumpcyjnych, ale też bardziej złożonych, czyli na przykład w mechanice samochodowej. Pierwszy samochód na wodę powstał w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym za jego twórcę podaje się Jana gulaka. Pomysł na zbudowanie takiego pojazdu zrodził się w jego głowie dość banalnie, ponieważ będąc na giełdzie samochodowej zaobserwował jak w jednym samochodzie pękła rurka doprowadzająca wodę z chłodnicy i wydostająca się woda natychmiast zmieniała się w parę wodną. Naukowiec zaobserwował, że mimo takiej usterki samochód pracował na bardzo wysokich obrotach. Z czasem wynalazca zaczął wykonywać liczne eksperymenty w celu bliższego zbadania tego fenomenu. Początkowo próbom poddawał stare samochody dostosował silnik do wody dzięki temu uzyskał ogromną oszczędność, jeśli chodzi o spalane paliwo. Zasada działania takiego samochodu była bardzo prosta, czyli woda kierowana była do korektora wydechowego ten z kolei nagrzewał się i zmieniał wodę w parę. Tak powstała para wodna była dostarczana do kolekta i zasysana do cylindra. W samochodzie takim około trzydziestu procent paliwa, stanowiła woda była to ogromna oszczędność jednak nadal trzeba było stosować środki chemiczne, woda była tylko rodzajem wypełniacza i gdyby było jej zbyt wiele dochodziłoby do szybkiego zużywania silnika, ponieważ sprężone powietrze niszczyłoby je. Co ważne pomysł ten zaczęto wykorzystywać nie tylko w przemyśle samochodowym ale też i lotniczym w tym wypadku instalacja wodna była stosowna po to aby chwilowo podnieść samą moc samolotu zbyt długie korzystanie z niej mogło by skończyć się awarią sytemu. Marzenia o samochodzie na wodę nadal są aktualne, ponieważ obecnie można założyć tego typu instalacje w Polsce, istniej jednak tylko jedna firma o nazwie nowe technologie ekologiczne, która ma wyłączność na tego typu instalacje. Systemy, które używa firma pozwalają na zwiększenie oszczędności paliwa oraz na przedłużenie samego procesu eksploatowania silnika. Założeniem nadrzędnym firmy nte jest ochrona środowiska i znakomicie ten cel realizuje, ponieważ samochody napędzane paliwem i wodą powodują redukcje szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu możemy swobodnie się przemieszczać i nie martwić się o spaliny oraz inne zanieczyszczenia. Systemy te przeznaczone są do wszystkich środków transportu, czyli nie tylko aut osobowych, ale też autobusów, traktorów czy lokomotyw podstawowym warunkiem jest podsianie przez nie silnika Diesla. Silnik ten znakomicie spisuje się i ma podobną moc do tego benzynowego. Przemysł polski ciągle się rozwija jednak nadal jest zbyt mało posunięty w stosunku do naszych sąsiadów, u których samochody na bazie mieszanki wody i paliwa zastąpione zostały tylko wodą z wodorem, co jest jeszcze większą oszczędnością i ochroną dla środowiska. Rozwiązanie to zastosowali jako pierwsi Japończycy, którzy są w tej dziedzinie wiodącymi specjalistami. Wszystko odbyło się za pomocą ogromnych nakładów finansowych jednak koszty te wrócą się w przyszłości, ponieważ paliwo to jest bardzo tanie.

9Woda jest jednym z podstawowych bogactw ziemi, posiada ona jedną ważną chcę mianowicie posiada bardzo duże zasoby energii, które wystarczy tylko ujarzmić. Woda ma ogromną moc, ponieważ może nie tylko kształtować powierzchnie lądów, ale też drążyć doliny czy przecinać góry i dowolnie je formować. Na zbawiennej sile wody, poznano się już dawno, woda była wykorzystywana przede wszystkim jako środek do napędzania kół młyńskich. Aby młyn działał prężnie kierowano wodę bezpośrednio na koła maszyny dzięki temu woda opadając napędzała maszynę w swoją energie potencjalną. Wodę w czasach średniowiecznych używano nie tylko do napędzania młynów, ale też i do uruchamiania ogromnych maszyn kuchennych służących do wyciskania czy ugniatania pokarmu jedyną wadą takiego sytemu napędzania urządzeń był fakt, że energia pochodząca z wody musiała być wykorzystywana w miejscu, w którym była bezpośrednio wytwarzana, czyli inaczej w bliskim sąsiedztwie jeziora czy też rzeki. Obecnie jest zupełnie inaczej, ponieważ nastąpił postęp techniki oraz nauki, co za tym idzie energia pozyskiwana z wody jest na wielką skale pomocne w tym wypadku są ogromne elektrownie wodne. W elektrowniach tych energia mechaniczna zostaje przetworzona na energie elektryczną, jej przesyłanie jest możliwe dzięki odpowiedniej sieci energetycznej. Cały proces wytwarzani energii jest bardzo ciekawy i prosty wystarczy tylko około pięciu godzin, aby wytworzyć prąd z wody. Dzieje się tak, ponieważ woda transportowana jest rurami w dół aż do turbiny z generatorem dopiero w tym miejscu może dojść do wytworzenia prądu. W dzień produkowana jest energia, która musi wystarczyć kilkunastu miastom z kolei nocą, kiedy zapotrzebowanie na nią jest niskie następuje proces odwrotny, czyli napełnianie zbiorników nowym materiałem. Co ważne nawet szczeć procent energii jest produkowanych właśnie dzięki zastosowaniu elektrowni wodnych. Zastosowanie takiego rozwiania ma ogromne zalety przede wszystkim dla środowiska, ponieważ elektrownie wodne nie emitują do atmosfery szkodliwych gazów oraz innych zanieczyszczeń. Nie można pominąć tutaj też innych kwestii, czyli ekonomiczności takiego sposobu pozyskiwania energii. Woda jest składnikiem, którego nigdy nie brakuje poza tym bardzo łatwo ją uzyskać wystarczy tylko wybudować elektrownie w odpowiednim miejscu, najczęściej są wznoszone u wybrzeży miast lub wysp. Najwięcej tego typu elektrowni znajduje się u wybrzeży Francji w tym regionie elektrownie wykorzystują przede wszystkim energie pochodzącą z fal morskich dzięki temu naturalna struktura wybrzeża nie zostaje w żaden sposób naruszona. Już jedna taka elektrownia jest wstanie wyprodukować nawet pięćset pięćdziesiąt cztery miliony kilowatów, czyli bardzo wiele. Zanim jednak elektrownia powstanie musi mieć do tego celu dogodne warunki, ponieważ jeśli zostanie wzniesiona w nieodpowiednim miejscu może dojść do zakłócenia poziomów wód. Elektrownia wodna jest wspaniałym posunięciem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie niszczy nadmiernie przyrody i przy tym wpływa korzystnie na ilość energii w naszym kraju.

22Woda jest naturalnym zasobem ziemi, co roku wykorzystujemy ogromne ilości tego cennego składnika wpływając w ten sposób bezpośrednio na politykę gospodarczą naszego kraju. Zasoby wody kurczą się, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie. Według badań kwiatowej organizacji UNESCO w ciągu kilku nastu przyszłych lat niedobór wody pitnej wzrośnie o nawet trzydzieści procent. Największe deficyty wody pitnej występują w regionach Azji i Afryki, w Polsce jednak problem ten też istnieje największe deficyty wynikające z braku wystarczalnej liczby wody mają tereny śląska Krakowa lodzi a nawet i Kielc. Aby wody nie brakowało na świecie konieczna jest zmiana kierunku polityki gospodarczej, ponieważ Polacy używają zbyt duże pokłady wody pitnej przyczyniając się tym samy do jej redukcji. Aby problem ten został rozwiązany potrzebne są przede wszystkim programy ograniczające zużycia wody mowa tutaj przede wszystkim o programach edukacyjnych, ponieważ tylko nauką można zwiększyć świadomość ludzką na to zagrożenie. Pomoc jednak w tym zakresie musi też pochodzić z gospodarki komunalnej, badania wykazują, że jedna czwarta wody w polskiej sieci komunalnej jest tracona bezpodstawnie, czyli w wyniku naszego nie dopatrzenia. Wystarczy tyko przeciekająca rura lub kąpiący kran, aby zużywać naturalne źródła wody. Aby nie zużywać bez celu wody można stosować tak zwane oszczędzanie ma ono naturalnie inny wymiar w gospodarstwach miejskich, jaki rolnych, do sposobów tych zaliczamy przede wszystkim dbanie o jakość sieci wodnej, czyli wymiana rur na czas kontrola urządzeń po to, aby woda nie wydostawała się i nie była tracona bezpodstawnie. Kolejny sposobem jest racjonalne stosowanie wody, czyli używamy jej tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebna, podczas kąpieli parania czy zmywania. Najczęstszym błędem jest jej przelewanie, czyli zapominamy o dokręcaniu kurka lub stosujemy z byt wiele wody nie potrzebnie. Nawet tak prosta czynność jak mycie zębów może znacząco wpłynąć na zużycie wody, badania donoszą, że sedno podczas tej czynności zużywamy do dwunastu litrów wody w skali rocznej jest to ogromna ilość, która wpływa na stan naszej gospodarki wodnej. Kolejną oszczędnością, na jaką możemy sobie pozwolić jest wymiana urządzeń na bardziej ekonomiczniejsze mowa tutaj domowych sprzętach takich jak zmywarka czy prysznic, zmywarka pochłania zacznie mniej wody niż mycie ręczne i dodatkowo daje lepsze efekty z kolei mycie pod prysznicem zamiast w wannie ogranicza zużycie wody o nawet pięćdziesiąta litrów w skali roku, jest bardzo ekonomiczne posuniecie. Oszczędzanie jest bardzo trudną sztuką, ponieważ społeczeństwo nauczone jest wygody stan ten jednak trzeba bardzo radykalniej zmienić, ponieważ w ten sposób niszczymy zasoby wody pitnej na naszej planecie. Woda jest bardzo cennym składnikiem nie zbędnym do życia tym czasem a marnotrawimy ją od niechcenia. Aby stan ten mógł ulec zmianie potrzeba jest szeroko zakrojona edukacja, która wyczuli ludzi na problem niedoboru wody.