25Nawozy to substancje, które stosowane są przy uprawie roślin, ich zastosowanie ma jeden podstawowy cel mianowicie zwiększenie wysokości i jakości plonów dzieje się tak na skutek składu chemicznego nawozów. Substancje te bogate są w liczne składniki mineralne i substancje sztuczne, dzięki czemu rośliny szybciej rosłą i są odporne na wiele chorób. Mianem nawozu można też określić produkty przeznaczone typowo do powiększania żyzności stawów rybnych. Nawozy różnią się miedzy sobą składem chemicznym i działaniem jedne mogą być bezpośrednio przyswajane przez rośliny inne zaś potrzebują więcej czasu oraz i są aktywne dopiero po przemianach, jakie mają miejsce w glebie. Zaletą tych nawozów jest czas ich reakcji, ponieważ mogą być aktywne nawet po trzech latach od ich zastosowania. Aby rośliny wydały bogaty plon muszą być, właściwe odżywiane, wśród makroelementów, jakie należy im dostarczyć wyróżniamy przede wszystkim azot fosfor oraz liczne grupy mikroelementów, czyli żelazo, cynk czy nawet miedz. Wśród nawozów możemy wyróżnić kilka podstawowych grup, czyli nawozy mineralne wapniowe, naturalne, organiczne i nie konwencjonalne. Nawozy mineralne zamiennie nazywane są wysokoprocentowymi składają się przede wszystkim z prostych związków chemicznych, które bardzo łatwo są przyswajalne przez rośliny. Składniki, jakie wykorzystuje się do ich wykonania są kopaliny oraz wszelkiego typu odpady pochodzą z Przemyślu hutniczego. W grupie nawozów mineralnych wyróżniamy nawozy azotowe fosforowe, potasowe magnezowe oraz wieloskładnikowe. Stosownie tego typu nawozów niesie jednak ze sobą ogromne zagrożenia, ponieważ bardzo szkodzą środowisku naturalnemu, nawozy te mogą w szybkim tempie zanieczyścić też wody gruntowe i nawet zakwasić glebę, która później wydaje zainfekowany plon. Druha grupa nawozów to nawozy wapniowe oraz wapniowo magnezowe ich podział jest bardzo prosty, czyli są to nawozy tlenkowe i węglanowe. Wszystkim najbardziej znane są nawozy naturalne możną je spotkać przede wszystkim w rolnictwie zaliczamy do nich obornik., gnojówkę i gnojowice wszystkie te nawozy powstają z odchodów i są całkowicie bezpieczne dla naszego środowiska naturalnego ponieważ nie są wzbogacane o żadne środki chemiczne takie jak pestycydy. Kolejną grupą nawozów, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego są nawozy organiczne takie jak kompost czy biohumus. Nawozy te powstają w wyniku fermentacji części roślin oraz odchodów zwierzęcych są one jak najbardziej naturalnymi nawozami i nie zamieniają swoim składem struktury gleby. Bardzo często na rynku można spotkać tez nawozy niekonwencjonalne zaliczamy do tej grupy nawozy pochodzenia przemysłowego oraz komunalnego. Nawozy można podzielić biorąc pod uwagę inne kryterium, czyli ich stan skupienia wyróżniamy tutaj nawozy ciekłe i stałe. Nawozy są bardzo ważnym elementem wpływającym bezpośrednio na wydajność naszej gleby jednak zanim po nie sięgniemy trzeba dokładnie się z nimi zapoznać, aby nie zaszkodzić glebie i całemu środowisku naturalnemu.

22Woda jest naturalnym zasobem ziemi, co roku wykorzystujemy ogromne ilości tego cennego składnika wpływając w ten sposób bezpośrednio na politykę gospodarczą naszego kraju. Zasoby wody kurczą się, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie. Według badań kwiatowej organizacji UNESCO w ciągu kilku nastu przyszłych lat niedobór wody pitnej wzrośnie o nawet trzydzieści procent. Największe deficyty wody pitnej występują w regionach Azji i Afryki, w Polsce jednak problem ten też istnieje największe deficyty wynikające z braku wystarczalnej liczby wody mają tereny śląska Krakowa lodzi a nawet i Kielc. Aby wody nie brakowało na świecie konieczna jest zmiana kierunku polityki gospodarczej, ponieważ Polacy używają zbyt duże pokłady wody pitnej przyczyniając się tym samy do jej redukcji. Aby problem ten został rozwiązany potrzebne są przede wszystkim programy ograniczające zużycia wody mowa tutaj przede wszystkim o programach edukacyjnych, ponieważ tylko nauką można zwiększyć świadomość ludzką na to zagrożenie. Pomoc jednak w tym zakresie musi też pochodzić z gospodarki komunalnej, badania wykazują, że jedna czwarta wody w polskiej sieci komunalnej jest tracona bezpodstawnie, czyli w wyniku naszego nie dopatrzenia. Wystarczy tyko przeciekająca rura lub kąpiący kran, aby zużywać naturalne źródła wody. Aby nie zużywać bez celu wody można stosować tak zwane oszczędzanie ma ono naturalnie inny wymiar w gospodarstwach miejskich, jaki rolnych, do sposobów tych zaliczamy przede wszystkim dbanie o jakość sieci wodnej, czyli wymiana rur na czas kontrola urządzeń po to, aby woda nie wydostawała się i nie była tracona bezpodstawnie. Kolejny sposobem jest racjonalne stosowanie wody, czyli używamy jej tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebna, podczas kąpieli parania czy zmywania. Najczęstszym błędem jest jej przelewanie, czyli zapominamy o dokręcaniu kurka lub stosujemy z byt wiele wody nie potrzebnie. Nawet tak prosta czynność jak mycie zębów może znacząco wpłynąć na zużycie wody, badania donoszą, że sedno podczas tej czynności zużywamy do dwunastu litrów wody w skali rocznej jest to ogromna ilość, która wpływa na stan naszej gospodarki wodnej. Kolejną oszczędnością, na jaką możemy sobie pozwolić jest wymiana urządzeń na bardziej ekonomiczniejsze mowa tutaj domowych sprzętach takich jak zmywarka czy prysznic, zmywarka pochłania zacznie mniej wody niż mycie ręczne i dodatkowo daje lepsze efekty z kolei mycie pod prysznicem zamiast w wannie ogranicza zużycie wody o nawet pięćdziesiąta litrów w skali roku, jest bardzo ekonomiczne posuniecie. Oszczędzanie jest bardzo trudną sztuką, ponieważ społeczeństwo nauczone jest wygody stan ten jednak trzeba bardzo radykalniej zmienić, ponieważ w ten sposób niszczymy zasoby wody pitnej na naszej planecie. Woda jest bardzo cennym składnikiem nie zbędnym do życia tym czasem a marnotrawimy ją od niechcenia. Aby stan ten mógł ulec zmianie potrzeba jest szeroko zakrojona edukacja, która wyczuli ludzi na problem niedoboru wody.