25Nawozy to substancje, które stosowane są przy uprawie roślin, ich zastosowanie ma jeden podstawowy cel mianowicie zwiększenie wysokości i jakości plonów dzieje się tak na skutek składu chemicznego nawozów. Substancje te bogate są w liczne składniki mineralne i substancje sztuczne, dzięki czemu rośliny szybciej rosłą i są odporne na wiele chorób. Mianem nawozu można też określić produkty przeznaczone typowo do powiększania żyzności stawów rybnych. Nawozy różnią się miedzy sobą składem chemicznym i działaniem jedne mogą być bezpośrednio przyswajane przez rośliny inne zaś potrzebują więcej czasu oraz i są aktywne dopiero po przemianach, jakie mają miejsce w glebie. Zaletą tych nawozów jest czas ich reakcji, ponieważ mogą być aktywne nawet po trzech latach od ich zastosowania. Aby rośliny wydały bogaty plon muszą być, właściwe odżywiane, wśród makroelementów, jakie należy im dostarczyć wyróżniamy przede wszystkim azot fosfor oraz liczne grupy mikroelementów, czyli żelazo, cynk czy nawet miedz. Wśród nawozów możemy wyróżnić kilka podstawowych grup, czyli nawozy mineralne wapniowe, naturalne, organiczne i nie konwencjonalne. Nawozy mineralne zamiennie nazywane są wysokoprocentowymi składają się przede wszystkim z prostych związków chemicznych, które bardzo łatwo są przyswajalne przez rośliny. Składniki, jakie wykorzystuje się do ich wykonania są kopaliny oraz wszelkiego typu odpady pochodzą z Przemyślu hutniczego. W grupie nawozów mineralnych wyróżniamy nawozy azotowe fosforowe, potasowe magnezowe oraz wieloskładnikowe. Stosownie tego typu nawozów niesie jednak ze sobą ogromne zagrożenia, ponieważ bardzo szkodzą środowisku naturalnemu, nawozy te mogą w szybkim tempie zanieczyścić też wody gruntowe i nawet zakwasić glebę, która później wydaje zainfekowany plon. Druha grupa nawozów to nawozy wapniowe oraz wapniowo magnezowe ich podział jest bardzo prosty, czyli są to nawozy tlenkowe i węglanowe. Wszystkim najbardziej znane są nawozy naturalne możną je spotkać przede wszystkim w rolnictwie zaliczamy do nich obornik., gnojówkę i gnojowice wszystkie te nawozy powstają z odchodów i są całkowicie bezpieczne dla naszego środowiska naturalnego ponieważ nie są wzbogacane o żadne środki chemiczne takie jak pestycydy. Kolejną grupą nawozów, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego są nawozy organiczne takie jak kompost czy biohumus. Nawozy te powstają w wyniku fermentacji części roślin oraz odchodów zwierzęcych są one jak najbardziej naturalnymi nawozami i nie zamieniają swoim składem struktury gleby. Bardzo często na rynku można spotkać tez nawozy niekonwencjonalne zaliczamy do tej grupy nawozy pochodzenia przemysłowego oraz komunalnego. Nawozy można podzielić biorąc pod uwagę inne kryterium, czyli ich stan skupienia wyróżniamy tutaj nawozy ciekłe i stałe. Nawozy są bardzo ważnym elementem wpływającym bezpośrednio na wydajność naszej gleby jednak zanim po nie sięgniemy trzeba dokładnie się z nimi zapoznać, aby nie zaszkodzić glebie i całemu środowisku naturalnemu.

18Rolnictwo ekologiczne jest to całkiem nowym i alternatywny system gospodarowania, rolnictwo ekologiczne aktywizuje przede wszystkim naturalne środki i nie przetworzone technologie w celu wyprodukowania zdrowych produktów. Cala żywność, która jest wynikiem tego systemu gospodarowania nazywana jest mianem żywności ekologicznej. Produkty takie odznaczają się przede wszystkim brakiem zanieczyszczeń oraz substancji sztucznych przekłada się to na ich walory smakowe i zdrowotne. Aby eko rolnictwo mogło funkcjonować musi przestrzegać określonych zasad, czyli po pierwsze musi wyeliminować z produkcji wszystkie nawozy i substancje chemiczne, ponieważ pod ich wpływem powstaje w pokarmie dużo składników rakotwórczych i szkodliwych dla organizmu. Metody uprawy w eko rolnictwie opierają się, więc, jak najbrzydziej z uwzględnieniem ekologii. W gospodarstwie takim zmniejsza się też obciążenie środowiska i liczbę odpadów, ponieważ wszystko ulega przetworzeniu, rolnictwo takie może być samo wystarczalne. W gospodarstwie takim nie ma też miejsca na pestycydy nawet, jeśli uprawa narażona jest na choroby, wyklucza się ich obecność korzysta się wtedy z innych sposobów, czyli metod biologicznych i agrotechnicznych. Nie ma też tutaj miejsca na melioracje, ponieważ zbytnio ingeruje ona w glebę, dlatego tez rezygnuje się z niej na rzecz zbiorników wodnych. Kolejnym ważnym aspektem, który należy zapewnić w gospodarstwie ekologicznym jest nawożenie w tym wypadku wyklucza się pestycydy, zamiast nich można posłużyć się nawozami zielony w celu odżywienia ziemi. Aby sporządzić tego typu nawozy wystarczy tylko zmieszać rośliny motylkowe z kompostem obornikiem i rozłożyć go na powierzchnie ziemi, jak widać nawet nawozy do użyźniania gleby wykonywane są na bazie produktów naturalnych. Każdy rolnik w swój pracy może posługiwać się naturalnie narzędziami tylko w wypadku rolnictwa ekologicznych muszą być one bardzo specyficzne, czyli rezygnuje się z maszyn ciężkich na rzecz płytkiego orania. Panuje tutaj zasada nie odwracania gleby, ponieważ wtedy dochodzi do zniszczenia mikroorganizmów glebowych. Kolejna zasad to taka, że w gospodarstwie ekologiczny stosuje się wypocznie naturalne metody pracy na roli podobnie jest z karmieniem zwierząt można podawać im tylko pasze z rolnictwa, ponieważ ta ma wiadome pochodzenie i nie jest zanieczyszczona licznymi środkami chemicznymi. Dużą troska otacza się tutaj zwierzęta, ponieważ to one produkują dużo pokarmu i są siłą napędową, dlatego też hoduje się je w systemie ściółkowym, aby nie powstała gnojowica tylko obornik. Zasad, jakie muszą spełniać gospodarstwa ekologiczne jest bardzo wiele, dlatego też tak nie wielu rolników się na nie decyduje. Tym czasem rolnictwo ekologiczne jest bardzo pożądane, nie tylko odgrywa znaczącą role w przemyśle produkcyjnym, ale też jest wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologie. Gospodarstwa te nie niszczą struktury ekologicznej, ziemi i nie stosują inwazyjnych metod pozyskiwania z nich surowca jak ma to miejsce w tradycyjnych gospodarstwach rolniczych.