12Ziemia zbudowana jest z kilu warstw, które mają bardzo wysoką temperaturę jednak najcieplej jest w jej wnętrzu obliczono, że na każde sto metrów w głąb ziemi temperatura wzrasta o cale trzy stopnie. Ciepło tkwiące we wnętrzu ziemi widać nawet na jej powierzchni, ponieważ na licznych uskokach wydobywa się wrząca woda, wszystkim znana jest jako gejzer, czyli wulkan wody, wszystkie takie źródła tworzą siec kompleksów geotermicznych, najwięcej można spotkać ich przede wszystkim w Islandii. Kraj ten znakomicie wykorzystuje energie geotermiczną, ponieważ za jej pomocą ogrzewa domy. Aby zwiększyć wydobywanie tego rodzaju energii zaczęto budować elektrownie geotermalne ich zasada działania jest bardzo prosta na początku wystarczy tylko wykonać dwa odwierty w głąb ziemi, muszą być one na tyle głębokie, aby dotrzeć do gorącej warstwy skalnej. Następnie za pomocą jednego odwiertu wypompowuje się do wewnątrz zimną wodę pod ciśnieniem jej zadaniem jest rozgrzanie się do maksymalnej temperatury, po czym wraca ona drugim odwiertem napędzając przy tym turbiny elektrowni geotermalnej. W bardzo szybki sposób i dość prosty korzystając z dobrodziejstwa natury można wytworzyć ogromne zasoby energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł jest bardzo ważne, ponieważ nie niszczymy natury a przy tym wytwarzamy ogromne pokłady energii. Kolejnym sposobem na pozyskiwanie energii w sposób naturalny jest biogaz. Bio gaz jest to gaz pozyskiwany przede wszystkim z roślin oraz odchodów zwierząt. Aby otrzymać taki źródło energii wszystkie składniki muszą ulec rozkładowi na substancje organiczne w ten sposób otrzymujemy metan, czyli bio gaz. Szczególnym powodzeniem cieszy się on w gospodarstwach rolnych, ponieważ tam znajduje się wiele odpadów, wystarczy tylko je spalić, aby otrzymać gaz do ogrzania domostwa, co ważne gaz ten nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ podczas jego otrzymywania nie wywarza się dwutlenek węgla, co za tym idzie możemy w sposób znaczący zmniejszyć powstawanie efektu cieplarnianego. Cenny metan powstaje też samoczynnie, kiedy to gniją szczątki roślin lub nawozów, dlatego po zasuszeniu ich odchody bardzo czato spalane są nawet w piecach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Znaczące dla bio gazu są również rośliny, ponieważ te stanowią bogate źródło energii, mogą służyć nie tylko jako pokarm, ale tez jako źródło naszego ekologicznego paliwa. W niektórych państwach specjalnie do tych celów hodowane są glony lub algi morskie, dzięki czemu jest ich tak wiele, że spokojnie można wykorzystać je do opalania pieców jak widać nie tylko rośliny glebowe, ale też i morskie mogą być cennym surowcem energetycznym. Rośliny te wystarczy tylko wysuszyć i poddać procesowi fermentacji, aby wytworzyły określoną liczbę ciepła. Ekologiczne źródła energii na pewno poprawiłyby obraz naszego środowiska jednak nadal nie są w pełni wykorzystywane wina leży tutaj po stronie rządu, który promuje inna politykę konsumpcyjną oraz złych przyzwyczajeń.

28Ziemia jest planetą, która zajmuje trzecia pozycje, do słońca, jeśli chodzi o jej wielkość to jest piątą, co do rozmiarów planetą układu słonecznego. Ziemia jest planeta jedyną w swoim, rodzaju, ponieważ to właśnie na niej pojawiło się życie. Planeta ta jest domem nie tylko dla ludzi, ale też fauny i flory. Ziemia zanim zastała zaludniona musiała ulec uformowaniu, czyli przekształcała się tak by był jak najbardziej dostępną dla ludzi roślin i zwierząt. Ziemia składa się z litosfery ta z kolei podzielona jest na kilka naście płyt tektonicznych. Płyty te ulęgają ciągłemu przemieszaniu się dzięki temu mogły tworzyć się nowe kontynenty na ziemi. Ziemia ma bardzo specyficzna budowę, ponieważ aż siedemdziesiąt procent jej powierzchni zajmują oceany reszta to kontynenty oraz wyspy. Ziemia jest jedyną planetą układu słonecznego, na której wykryto niezbędną do życia wodę poza tym posiada jeszcze jedną ważną chce mianowicie oddziałuje na wszystkie żywe organizmy. Ziemia pozostaje w ciągłym ruchu, choć będąc na jej powierzchni nie odczuwamy tego bezpośrednio. Planeta obraca się wokół własnej osi oraz wokół słońca czas tego obrotu nazywamy jest fachowo rokiem gwiazdowym i wynosi on trzysta sześćdziesiąt piec dni. Na ziemi panuje tez podział na dwie strefy, czyli na noc i dzień dzieje się tak, ponieważ planeta jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kontem dwudziestu trzech stopni. Oświetlenie ma też decydujący wpływ na zmianę por roku. Wokół ziemi orbituje tylko jeden satelita, czyli księżyc jest on nie bez znaczenia dla naszej planety, ponieważ odpowiada za pływy morskie poza tym stabilizuje kąt nachylenia w stosunku do orbity. Ziemi jest bardzo ciekawą planetą, ponieważ daje ludziom ogromne możliwości jest nie tylko naturalnym schronieniem, ale też bogactwem, w jej wnętrzu znajduje się ogromna ilość zasobów naturalnych. Substancje te zapewniaj całej populacji ludzkiej przetrwanie oraz godne życie. Wśród zasobów naturalnych ziemi wyróżniamy przede, wszystkim te odnawialne i nie odnawialne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim rośliny, zwierzęta z kolei do drugiej paliwa kopalniane takie jak węgiel opalowy, gaz, ropę. Źródła nieodnawialne bardzo trudno jest odtworzyć, ponieważ na to potrzeba wiele tysięcy lat tym czasem, co roku są na nowo zużywane. Planeta daje nam ogromne możliwości jednak nie daje pewności, że dobre czasy w końcu minom każde z zasobów musi się wyczerpać tym czasem ludzie nie dbają odpowiednio o swoje środowisko przyczyniając się tym do jego degradacji. Zachowanie takie może prowadzić w przyszłości do wymarcia fauny i flory nawet życia ludzi na planecie. Jeśli nie zaczniemy w porę odbudowywać naszego środowiska i nie zaprzestaniemy wydobywani surowców na tak ogromną skale to istnieje realne ryzyko, że w krotce surowców naturalnych może nam zabraknąć. Warto w tej kwestii zacząć poszukiwać nowych dróg rozwiązań, aby zapobiec tej katastrofie ekologicznej. Problem ten dla polski jest dość bliski, ponieważ jako kraj Europejki znajdujemy się w czołówce państw, w których gleby oraz wody są bardzo skarżone.