12Ziemia zbudowana jest z kilu warstw, które mają bardzo wysoką temperaturę jednak najcieplej jest w jej wnętrzu obliczono, że na każde sto metrów w głąb ziemi temperatura wzrasta o cale trzy stopnie. Ciepło tkwiące we wnętrzu ziemi widać nawet na jej powierzchni, ponieważ na licznych uskokach wydobywa się wrząca woda, wszystkim znana jest jako gejzer, czyli wulkan wody, wszystkie takie źródła tworzą siec kompleksów geotermicznych, najwięcej można spotkać ich przede wszystkim w Islandii. Kraj ten znakomicie wykorzystuje energie geotermiczną, ponieważ za jej pomocą ogrzewa domy. Aby zwiększyć wydobywanie tego rodzaju energii zaczęto budować elektrownie geotermalne ich zasada działania jest bardzo prosta na początku wystarczy tylko wykonać dwa odwierty w głąb ziemi, muszą być one na tyle głębokie, aby dotrzeć do gorącej warstwy skalnej. Następnie za pomocą jednego odwiertu wypompowuje się do wewnątrz zimną wodę pod ciśnieniem jej zadaniem jest rozgrzanie się do maksymalnej temperatury, po czym wraca ona drugim odwiertem napędzając przy tym turbiny elektrowni geotermalnej. W bardzo szybki sposób i dość prosty korzystając z dobrodziejstwa natury można wytworzyć ogromne zasoby energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł jest bardzo ważne, ponieważ nie niszczymy natury a przy tym wytwarzamy ogromne pokłady energii. Kolejnym sposobem na pozyskiwanie energii w sposób naturalny jest biogaz. Bio gaz jest to gaz pozyskiwany przede wszystkim z roślin oraz odchodów zwierząt. Aby otrzymać taki źródło energii wszystkie składniki muszą ulec rozkładowi na substancje organiczne w ten sposób otrzymujemy metan, czyli bio gaz. Szczególnym powodzeniem cieszy się on w gospodarstwach rolnych, ponieważ tam znajduje się wiele odpadów, wystarczy tylko je spalić, aby otrzymać gaz do ogrzania domostwa, co ważne gaz ten nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ podczas jego otrzymywania nie wywarza się dwutlenek węgla, co za tym idzie możemy w sposób znaczący zmniejszyć powstawanie efektu cieplarnianego. Cenny metan powstaje też samoczynnie, kiedy to gniją szczątki roślin lub nawozów, dlatego po zasuszeniu ich odchody bardzo czato spalane są nawet w piecach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Znaczące dla bio gazu są również rośliny, ponieważ te stanowią bogate źródło energii, mogą służyć nie tylko jako pokarm, ale tez jako źródło naszego ekologicznego paliwa. W niektórych państwach specjalnie do tych celów hodowane są glony lub algi morskie, dzięki czemu jest ich tak wiele, że spokojnie można wykorzystać je do opalania pieców jak widać nie tylko rośliny glebowe, ale też i morskie mogą być cennym surowcem energetycznym. Rośliny te wystarczy tylko wysuszyć i poddać procesowi fermentacji, aby wytworzyły określoną liczbę ciepła. Ekologiczne źródła energii na pewno poprawiłyby obraz naszego środowiska jednak nadal nie są w pełni wykorzystywane wina leży tutaj po stronie rządu, który promuje inna politykę konsumpcyjną oraz złych przyzwyczajeń.

15Woda ma bardzo szerokie zastosowanie w pozyskiwaniu energii, w niektórych krajach wykorzystuje się energie pochodzącą z pływów, aby wytworzyć określoną ilość energii elektrycznej. W Polsce jest to naturalnie nie możliwe ze względu na topograficzne warunki kraju. Są jednak miejsca, w których warunki te są na tyle sprzyjające, aby wytworzyć energie. Metoda je jest banalna, czyli na początku wystarczy jedynie wybudować zaporę u ujścia rzeki wpadającej do morza lub nawet oceanu. Dzięki niej woda wpływa w dolinę rzeki podczas przypływu oraz wypływa podczas odpływu powrotem do morza. Następnie wypływająca woda jest przepuszczana przez turbiny, dzięki czemu są one zasilane i produkowana jest energia elektryczna. Największe tego typu elektrownie korzystające z metody pływów istnieją we Francji ich całkowita moc dochodzi nawet do dwieście czterdzieści MW, co bardzo ważne czas eksploatacji takiej elektrowni jest również atrakcyjny, ponieważ wynosi około stu lat jest to prawdziwa oszczędność, jeśli chodzi o produkcje energii elektrycznej. Oprócz wykorzystywania pływów morskich można jeszcze skorzystać z energii pochodzącej z fal morskich. Pierwszy taki patent powstał już w roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym dziewiątym w Anglii. Powstałe elektrownie można podzielić na kilka kategorii bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim ich lokalizacje są to elektrownie nabrzeżne przybrzeżne, które umiejscowione są na dnie płytkich wód i elektrownie typowo morskie, które często osadzone są nawet czterdzieści metrów głębokości. Energie wodną można wykorzystywać przy pomocy turbin wodnych lub powietrznych. Jeśli chodzi o turbinę wodną to woda morska wpływa do zbiornika, kiedy jest jej wystarczająca ilość przelewana się ja następnie przez upust, dzięki czemu napędza turbinę rurową po wykonania tego zadania woda wraca powrotem do morza w nienaruszonym stanie. Troszkę inaczej wygląda to w przypadku turbiny powietrznej, ponieważ tutaj zbiornik znajduje się na platformie u brzegu morza. Fale, które przedostają się na platformę wypychają powietrze tak, że kieruje się ono do górnej części zbiornika. Po pewnym czasie, kiedy już powietrze jest dość sprężone wprawia w ruch turbinę ta z kolei napędza cały generator. Instalacje te często sięgają nawet kilkunastu kilometrów, dlatego tez mogą pełnić jeszcze jedną ważną role mianowicie ochraniać brzegi przed niszczycielskimi falami. Elektrownie wodne, które wykorzystują system pływów oraz fal morskich są wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie naruszają w żaden sposób struktury środowiska i nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń jak ma to miejsce w przypadku innych elektrowni. Elektrownie te znacząco wpływają też na ekonomie danego państwa, ponieważ są naturalnym źródłem energii, który nie potrzebuje dużych nakładów i produkuje olbrzymie ilości energii. Jedyną wadą tego systemu jest fakt, że wymaga spełnienia pewnych wytycznych elektrownia musi znajdować się na określonych warunkach topograficznych, czyli blisko morza lub oceanu.

13Kolejnym ważnym źródłem energii jest energia jądrową pochodzi ona z rozczepienia jąder lub syntezy małych pierwiastków takich jak hel czy lit. Energia jądrowa związana jest przede wszystkim z procesem, pękania wiązań jądrowych. W dziedzinie energii jądrowej przełomowy był rok tysiąc dziewięćset trzydziesty ósmy, ponieważ wtedy zaobserwowano, że izotopy ulęgają rozczepieniu początkowo fakt ten chciano wykorzystać tylko do celów militarnych, czyli tworzenia baby jądrowej czasem jednak energia jądrowa znalazła inne zastosowanie, czyli do pozyskiwania energii. Zanim to jednak nastąpiło wykorzystywano ją do odwracania brzegu syberyjskich rzek projekt ten jednak miał wiele wad, ponieważ znacząco naruszał równowagę w przyrodzie i miął bardzo nie pożądane skutki, jeśli chodzi o żywe organizmy, ponieważ, narażone były przede wszystkim na promieniowanie jonizujące, które często prowadziło do śmierci. Poza śmiercią silniejsze organizmy mogły poważnie zachorować wiązało się to przede, wszystkim zmianami w systemie dna i nawet ciężkimi chorobami takimi jak białaczką. Skutek promieniowania mogły trwać wiele lat i przenosić się z genami upośledzając przy tym organizmy żywe. Szkodliwe promieniowanie może mieć dwa źródła, czyli może być emitowane od zewnątrz wtedy łatwiej jest je usunąć i od wewnątrz organizmu wtedy przedostaje się przez skórę i układ pokarmowy jest to najbardziej niebezpieczny typ promieniowania, ponieważ powoduje ciężka jonizacje. Co ważne człowiek co roku poddawany jest jonizacji dawka ta jednak nie jest tak silna dlatego nie chorujemy z czasem jednak ulega ona zwiększeniu na skutek prób nuklearnych czy wybuchów elektrowni atomowych. Promieniowanie jonizujące może być bardzo szkodliwe dla organizmu, ale tylko wtedy, kiedy nastąpi reakcja nie por zadana, czyli awaria systemu lub wybuch, zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ nad pracą takiej elektrowni czuwa wielu ludzi. Poza negatywną stroną promieniowania elektrownie jądrowe posiadają bardzo wiele zalet, czyli po pierwsze nie zanieczyszczają środowiska tak silnie jak elektrownie zasilane węglem, poza tym nie wyczerpują zasobów ziemi, ponieważ energia w nich powstał wywarza się samoczynnie z rozczepienia jądra atomu. Zastosowanie ekologicznych źródeł energii było dawniej jedynie ciekawostką energia jądrowa była wykorzystywana w formie siły militarnej obecnie jednak sytuacja ta ulega poważnej zmianie, ponieważ przy zbyt dużym eksploatowaniu pali pochodzących z ziemi niszczymy ją, poza tym wydobywanie tych cennych składników jest dość drogie. Stosownie elektrowni jądrowych ma też wymiar ekologiczny, ponieważ poprzez nie zmniejsza się emitowanie szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tlenku węgla, azotu czy nawet siarki. Elektrownie jądrowe są nową technologią, która pozwala na wydobycie energii nie szkodząc i nie degradując przy tym naturalnego środowiska. Ma ona naturalnie swoja wadę, czyli po wytworzeniu energii jądrowej powstają odpady jądrowe jednak te można skutecznie przechowywać lub niszczyć w odpowiedni sposób wystarczy tylko odpowiedni sprzęt.

9Woda jest jednym z podstawowych bogactw ziemi, posiada ona jedną ważną chcę mianowicie posiada bardzo duże zasoby energii, które wystarczy tylko ujarzmić. Woda ma ogromną moc, ponieważ może nie tylko kształtować powierzchnie lądów, ale też drążyć doliny czy przecinać góry i dowolnie je formować. Na zbawiennej sile wody, poznano się już dawno, woda była wykorzystywana przede wszystkim jako środek do napędzania kół młyńskich. Aby młyn działał prężnie kierowano wodę bezpośrednio na koła maszyny dzięki temu woda opadając napędzała maszynę w swoją energie potencjalną. Wodę w czasach średniowiecznych używano nie tylko do napędzania młynów, ale też i do uruchamiania ogromnych maszyn kuchennych służących do wyciskania czy ugniatania pokarmu jedyną wadą takiego sytemu napędzania urządzeń był fakt, że energia pochodząca z wody musiała być wykorzystywana w miejscu, w którym była bezpośrednio wytwarzana, czyli inaczej w bliskim sąsiedztwie jeziora czy też rzeki. Obecnie jest zupełnie inaczej, ponieważ nastąpił postęp techniki oraz nauki, co za tym idzie energia pozyskiwana z wody jest na wielką skale pomocne w tym wypadku są ogromne elektrownie wodne. W elektrowniach tych energia mechaniczna zostaje przetworzona na energie elektryczną, jej przesyłanie jest możliwe dzięki odpowiedniej sieci energetycznej. Cały proces wytwarzani energii jest bardzo ciekawy i prosty wystarczy tylko około pięciu godzin, aby wytworzyć prąd z wody. Dzieje się tak, ponieważ woda transportowana jest rurami w dół aż do turbiny z generatorem dopiero w tym miejscu może dojść do wytworzenia prądu. W dzień produkowana jest energia, która musi wystarczyć kilkunastu miastom z kolei nocą, kiedy zapotrzebowanie na nią jest niskie następuje proces odwrotny, czyli napełnianie zbiorników nowym materiałem. Co ważne nawet szczeć procent energii jest produkowanych właśnie dzięki zastosowaniu elektrowni wodnych. Zastosowanie takiego rozwiania ma ogromne zalety przede wszystkim dla środowiska, ponieważ elektrownie wodne nie emitują do atmosfery szkodliwych gazów oraz innych zanieczyszczeń. Nie można pominąć tutaj też innych kwestii, czyli ekonomiczności takiego sposobu pozyskiwania energii. Woda jest składnikiem, którego nigdy nie brakuje poza tym bardzo łatwo ją uzyskać wystarczy tylko wybudować elektrownie w odpowiednim miejscu, najczęściej są wznoszone u wybrzeży miast lub wysp. Najwięcej tego typu elektrowni znajduje się u wybrzeży Francji w tym regionie elektrownie wykorzystują przede wszystkim energie pochodzącą z fal morskich dzięki temu naturalna struktura wybrzeża nie zostaje w żaden sposób naruszona. Już jedna taka elektrownia jest wstanie wyprodukować nawet pięćset pięćdziesiąt cztery miliony kilowatów, czyli bardzo wiele. Zanim jednak elektrownia powstanie musi mieć do tego celu dogodne warunki, ponieważ jeśli zostanie wzniesiona w nieodpowiednim miejscu może dojść do zakłócenia poziomów wód. Elektrownia wodna jest wspaniałym posunięciem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie niszczy nadmiernie przyrody i przy tym wpływa korzystnie na ilość energii w naszym kraju.

7Kolejnym wspaniałym pomysłem na oczyszczenie naszego środowiska naturalnego są piece wykorzystujące do spalania wodę. Za pomocą pieca pozbywamy się z otoczenia wszelkich chemikaliów oraz pestycydów, które pokrywają naszą ziemie w tak wielkiej ilości. Sam proces pozbywania się ich jest jednak dość trudny, ponieważ trzeba, stworzyć ku temu odpowiednie warunki, czyli wytworzyć ogromną temperaturę, która musi przekraczać tysiąc dwieście stopni tylko wtedy pozbędziemy się wszystkich zanieczyszczeń i toksyn. Dodatkowa zaletą takich urządzeń jest sposób opalania, ponieważ do ich nagrzewania nie zużywamy tradycyjnych produktów typu węgiel tylko palimy roślinami takimi jak słoma drewno. Muszą one jednak spełniać pewne kryteria, czyli być mokre, ponieważ główną energia, jaka pozyskujemy wytwarzana jest ze spalania wodoru oraz tlenku węgla. Po spaleniu takiego paliwa uzyskujemy mokrą, bio masę, która jest nie palna poza tym posiada określone właściwości, dlatego też może być stosowana jako nawóz do ziemi jak widać paliwo takie daje nam ogromne możliwości praktyczne. Piece ekologiczne są bardzo specyficzne, ponieważ do ich ogrzewania wykorzystuje się paliwo, nawilżone, co więcej im bardziej jest ono mokre tym lepiej, ponieważ szybciej przebiega proces spalania. Piec taki posiada jedną ważną, zaletę czyli jest bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o materiał palny można go zasilać za pomocą roślin, drewna nawet odpadów kostnych czy pestycydów. Bez względu na to, jakiego paliwa do zasilenie zużyjemy nie odbije się to szkoda na naszym otoczeniu i środowisku, ponieważ piec gwarantuje nam całkowity rozpad substancji na czynniki proste sprawia też ze unicestwieniu ulegają substancje toksyczne. Najważniejszym aspektem przy tego typu piecach jest sam proces spalania, przebiega on w trzech etapach pierwszy etap polega na powstaniu z masy tlenku węgla następnie zostaje on spalany do uzyskania dwu tlenku węgla, na tym etapie zachodzi też rozkład wody na dwa czynniki, czyli wodór i tlen. To właśnie nasz wodór w trzecim etapie ulega spalaniu i wytwarza ogromną temperaturę w piecu, która często sięga nawet tysiąc czterysta stopni. Aby jednak cały proces spalania przebiegał bez zarzutu masa do spalani musi być mokra tylko wtedy unicestwimy wszelkie zanieczyszczenia. Piece na wodę posiadaj bardzo wiele zalet są też nie ocenione jedli chodzi o ekologię, ponieważ jako jedyne nie produkują dwutlenku węgla i szkodliwych spalin mimo to nie zyskały rozgłosu. Można je spotkać przede wszystkim w suszarniach drewna czy przy spalaniu mokrych trocin. Piece ekologiczne z całą pewnością nalezą do urządzeń innowacyjnych jednak są niezastąpione, jeśli chodzi o ekologie tylko dzięki nim możemy spalać zanieczyszczenia nie szkodząc przy tym ziemi. Prawdziwą dogodnością w tych urządzeniach jest też paliwo, ponieważ może być w nim w zasadzie wszystko nawet guma, ponieważ podczas spalania zostanie ona rozłożona na kilka czynników i nie będzie już szkodliwa.