12Ziemia zbudowana jest z kilu warstw, które mają bardzo wysoką temperaturę jednak najcieplej jest w jej wnętrzu obliczono, że na każde sto metrów w głąb ziemi temperatura wzrasta o cale trzy stopnie. Ciepło tkwiące we wnętrzu ziemi widać nawet na jej powierzchni, ponieważ na licznych uskokach wydobywa się wrząca woda, wszystkim znana jest jako gejzer, czyli wulkan wody, wszystkie takie źródła tworzą siec kompleksów geotermicznych, najwięcej można spotkać ich przede wszystkim w Islandii. Kraj ten znakomicie wykorzystuje energie geotermiczną, ponieważ za jej pomocą ogrzewa domy. Aby zwiększyć wydobywanie tego rodzaju energii zaczęto budować elektrownie geotermalne ich zasada działania jest bardzo prosta na początku wystarczy tylko wykonać dwa odwierty w głąb ziemi, muszą być one na tyle głębokie, aby dotrzeć do gorącej warstwy skalnej. Następnie za pomocą jednego odwiertu wypompowuje się do wewnątrz zimną wodę pod ciśnieniem jej zadaniem jest rozgrzanie się do maksymalnej temperatury, po czym wraca ona drugim odwiertem napędzając przy tym turbiny elektrowni geotermalnej. W bardzo szybki sposób i dość prosty korzystając z dobrodziejstwa natury można wytworzyć ogromne zasoby energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł jest bardzo ważne, ponieważ nie niszczymy natury a przy tym wytwarzamy ogromne pokłady energii. Kolejnym sposobem na pozyskiwanie energii w sposób naturalny jest biogaz. Bio gaz jest to gaz pozyskiwany przede wszystkim z roślin oraz odchodów zwierząt. Aby otrzymać taki źródło energii wszystkie składniki muszą ulec rozkładowi na substancje organiczne w ten sposób otrzymujemy metan, czyli bio gaz. Szczególnym powodzeniem cieszy się on w gospodarstwach rolnych, ponieważ tam znajduje się wiele odpadów, wystarczy tylko je spalić, aby otrzymać gaz do ogrzania domostwa, co ważne gaz ten nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ podczas jego otrzymywania nie wywarza się dwutlenek węgla, co za tym idzie możemy w sposób znaczący zmniejszyć powstawanie efektu cieplarnianego. Cenny metan powstaje też samoczynnie, kiedy to gniją szczątki roślin lub nawozów, dlatego po zasuszeniu ich odchody bardzo czato spalane są nawet w piecach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Znaczące dla bio gazu są również rośliny, ponieważ te stanowią bogate źródło energii, mogą służyć nie tylko jako pokarm, ale tez jako źródło naszego ekologicznego paliwa. W niektórych państwach specjalnie do tych celów hodowane są glony lub algi morskie, dzięki czemu jest ich tak wiele, że spokojnie można wykorzystać je do opalania pieców jak widać nie tylko rośliny glebowe, ale też i morskie mogą być cennym surowcem energetycznym. Rośliny te wystarczy tylko wysuszyć i poddać procesowi fermentacji, aby wytworzyły określoną liczbę ciepła. Ekologiczne źródła energii na pewno poprawiłyby obraz naszego środowiska jednak nadal nie są w pełni wykorzystywane wina leży tutaj po stronie rządu, który promuje inna politykę konsumpcyjną oraz złych przyzwyczajeń.

11Poza wiatrem i wodą energie można też pozyskiwać za pomocą słońca, energia słoneczna nazywana jest też solarną, ponieważ w zdobywaniu energii posługuje się ona ogniwami solarnymi jest to nic innego jak plaska płyta złożona z dwóch części. Pierwszą cześć płyty stanowi powłoka wykonana z krzemu druga zaś jest stopem krzemu oraz bizmutemu. Aby z ogniw solarnych doszło do wytworzenia energii muszą na płyty padać promienie słoneczne, dlatego też najczęściej płyty te umiejscawiane są na dachach tam jest najjaśniej i za razem najbardziej ciepło. Rozwiązanie to znakomicie spisuje się w porze letniej, ponieważ wtedy nie możemy narzekać na brak słońca. Energia słoneczna ma bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ może być wykorzystywana do uzyskiwania energii cieplnej w tym celu nie zbędne okazują się solarne kolektory. Ta metoda polega przede wszystkim, na chłonięciu przez powlokę absorbera promieniowania słonecznego. Zgromadzone ciepło jest następnie magazynowane w zbiorniku cieplej wody. W warunkach polskich możemy mówić, o średnim nasłonecznieniu rocznie poprze zastosowanie lamp solarnych można wyprodukować łącznie około kilko trzy tysiące dwieście wato godziny energii. Ilość uzyskiwanej energii uzależniona jest od kilku czynników wyróżniamy tutaj przede wszystkim nasłonecznienie w Polsce wynosi ono dwa tysiące godzin rocznie, powierzchnie instalacji urządzeń technicznych zazwyczaj jest to około pięćdziesiąt metrów kwadratowych. Instalacje słoneczne są bardzo ekonomiczne, ponieważ już nawet instalacja średniej wielkości jest w stanie pokryć aż trzydzieści procent zapotrzebowania na ciepło, aby ogrzać budynek lub wykorzystać ciepło do ogrzania wody użytkowej. Program ekologicznego źródła energii jest realizowany tez w Niemczech gdzie wiele nowych domów posiada liczne instalacje solarne. Są one tak konstruowane, aby jak największa ich powierzchnia składała się z kolektorów, wyglądem przypominają one szkło, więc jak najbardziej wyglądają one estetycznie do tego są też ekonomiczne. Zainstalowanie takiego urządzenia może zwrócić się już po kilku latach ponieważ zmniejszamy ilość opalu , maleją też rachunki za ogrzewanie. Dzięki energii pochodzącej od słońca znacząco wpływamy na nasze, środowisko, ponieważ zmniejszamy emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ w dymie znajduje się zbyt wiele czynników degradujących ziemie poza tym jest to wspaniały pomysł na oszczędność. Energia pochodząca ze słona jest o kilka razy tańsza niż zużywanie oleju opalowego czy gazu poza tym uzyskujemy ją w sposób całkiem naturalny. Po zamontowaniu odpowiedniej instalacji i kolektorów nie musimy martwieć się już o nic, ponieważ promienie słoneczne są samoczynnie gromadzone w warstwach płyt solarnych. Rozwianie to jest szczególnie przydatne latem, ponieważ pomieszczenie samo się nagrzewa i dodatkowo magazynuje ciepło na później. Kolektory naturalnie mogą działać też zima jednak wtedy nie mają tak dużej mocy z powodu braku odpowiedniego nasłonecznienia.