1Sama nazwa ekologia pochodzi z języka greckiego i oznacza w dosłownym przekładzie dom oraz naukę. Współcześnie definiuje się to zagadnienie jako naukę o funkcjonowaniu przyrody. Ekologia poza badaniem struktury otoczenia naturalnego zajmuje się również życiem organizmów żywych i ich środowiskiem oraz bada wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy nimi. Wszystkie organizmy żywe żyją we wzajemnym powiązaniu sieć tych relacji połączona jest także z ich środowiskiem naturalnym. Ekologią i badaniem natury zajmowano się już dawno temu, czyli w czasach starożytnych jednak jako nauka ta dziedzina rozwinęła się dopiero w wieku dziewiętnastym wtedy też wzrosła świadomość ludzi na temat środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Ekologia łączy w sobie też inne nurty takie jak sozologie czy filozofie, ponieważ traktuje bardzo często o egzystencji przyrody i o miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Najprościej ujmując zagadnienie ekologii można stwierdzić, że jest to nauka o naturze, jej zagrożeniach oraz konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z degradacji środowiska naturalnego. Bardzo często możemy też dostrzec w tej nauce przesłanki na temat samej ochrony środowiska. Termin ekologia został zapoczątkowany przez niemieckiego biologa w tysiąc osiemset sześćdziesiątym dziewiątym roku, który to przez te nazwę pragnął określić badania nad zwierzętami oraz ich relacje z otoczeniem naturalnym, ponieważ istnieje tutaj duża zależność, zwierzęta są nastawione na interakcje wrogie lub przyjazne z roślinami oraz innymi zwierzętami. Nauka ta jest bardzo szeroko pojmowana, jedni uważają, że zajmuje się oddziaływaniem, na organizmy czynników abiotycznych i biotycznych inni z kolei sadza, że ekologia jest nauką o ochronie środowiska. Tak szerokie pojmowanie ekologii prowadzi do powstania wielu terminów na jej określenie możemy spotkać je przede wszystkim w licznych publikacjach i podręcznikach szkolnych. Zagadnienie ekologii jest bardzo ważnym aspektem, dlatego też bardzo często przeznaczanych jest na nie wiele lekcji w celu uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze złego oddziaływania na środowisko i jego degradacje. Środowisko naturalne jest nie tylko miejsce życia fauny i flory, ale też i bezpośrednio ludzi, jeśli będzie niszczone to w końcu doprowadzi do śmierci wielu gatunków zwierząt i roślin. W Polsce problem zagrożenia środowiska jest bardzo znaczący, ponieważ wiele wód oraz gleb ulega zanieczyszczeniom, wszystko to sprawia, że polska znajduje się na ostatnich pozycjach, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Ciągle ingerowanie w prawa przyrody wcześniej czy później da o sobie znać, ponieważ przyroda utraci cenna zdolność do samoregulacji, czyli możemy liczyć się z częstymi klęskami żywiołowymi, ocieplaniem klimatu czy podwoziami. Sami nie jako gotujemy sobie taki los, ponieważ nie zwracamy uwagę na swoje otoczenie i środowisko tylko niszczymy je. Za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się ekosystem, krajobraz czy biosfera i tym zagadnieniom poświęca się najwięcej publikacji.

3.00 avg. rating (60% score) - 1 vote

Środowisko naturalne stale narażone jest na zaśmiecanie oraz działanie nie sprzyjające jego przetrwaniu, dlatego też tak ważnym aspektem staje się edukacja w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest to nic innego jak forma kształcenia oraz wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna ma bardzo szeroki zakres przez wielu autorów definiowana jest jako proces psychologicznego oddziaływania na jednostkę w celu kształtowania przede wszystkim jego świadomości na temat ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna zawiera się również w licznych programach skierowanych do szkól, ponieważ tylko nauczając ochrony można osiągnąć zamierzone skutki. W potocznym znaczeniu są to wszystkie formy oddziaływań skierowanych bezpośrednio do społeczności w tym w szczególności obejmujące dzieci oraz młodzież, ponieważ to walnie na nich spoczywa ochrona środowiska naturalnego. Ekologia ma na celu propagowanie konkretnych zachowań, które będą jak najbardziej korzystne dla otoczenia należą od nich przede wszystkim sprzątnie świata oczyszczanie terenów zielonych, wód jezior. Działania mające na celu uświadamianie młodych ludzi na temat ekologii prowadzone są nie tylko przez szkoły, ale również przez specjalistyczne organizacje ekologiczne. Edukacja ta może przyjmować różne formy wyróżniamy tutaj przede wszystkim kształcenia ustawicznego odbywa się ono poprzez rozdawanie ulotek oraz wszelkiego typu programów edukacyjnych, kolejną formą jest kształcenia młodzieży w zakresie ekologii na lekcjach szkolnych a konkretnie lekcji biologii program ten może być realizowany też na spotkaniach organizowanych przez organizacje ekologiczne. W edukacji na temat ochrony środowiska nie możemy pominąć znaczącej roli zielonych szkol, które dają ogromne możliwości edukacyjne, to właśnie na nich dziecko uczy się kontaktu z naturą i może swoja dotychczasowa wiedzę zamienić na praktyczną. Potrzeby edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska widzi również rząd, ponieważ to za jego sprawa edukacja ekologiczna stała się obecna w szkołach, może być ona realizowana jako ścieżka edukacyjna mającą charakter typowo wychowawczy oraz edukacyjny, edukacja ta jest udzielana dzieciom do czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej. W tym wieku dzieci chłoną najwięcej wiedzy poza tym są chętne do działania. Edukacja jest nie zbędnym czynnikiem, jeśli chcemy mieć czyste i zadbane środowisko naturalne tylko nauczając uświadamiamy młodych ludzi na temat zagrożeń globalnych. Nim się one nie pojawia nikt nie zdaje sobie do końca z nich sprawę tym czasem są bardzo groźne nie tylko dla życia fauny i flory, ale nawet ludzkiego. Człowiek musi nauczyć się żyć w zgodzie z natura dla własnego dobra. Wiedza przelana na młode pokolenia procentuje, ponieważ są oni bardziej świadomi i prze to traktują ochronę środowiska bardzo poważnie. Edukacja ekologiczna ma też wymiar profilaktyczny, ponieważ zapobiega dewastacji środowiska i jego zaśmiecaniu, co jest bardzo ważnym aspektem dla naszego otoczenia naturalnego.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes

12Ziemia zbudowana jest z kilu warstw, które mają bardzo wysoką temperaturę jednak najcieplej jest w jej wnętrzu obliczono, że na każde sto metrów w głąb ziemi temperatura wzrasta o cale trzy stopnie. Ciepło tkwiące we wnętrzu ziemi widać nawet na jej powierzchni, ponieważ na licznych uskokach wydobywa się wrząca woda, wszystkim znana jest jako gejzer, czyli wulkan wody, wszystkie takie źródła tworzą siec kompleksów geotermicznych, najwięcej można spotkać ich przede wszystkim w Islandii. Kraj ten znakomicie wykorzystuje energie geotermiczną, ponieważ za jej pomocą ogrzewa domy. Aby zwiększyć wydobywanie tego rodzaju energii zaczęto budować elektrownie geotermalne ich zasada działania jest bardzo prosta na początku wystarczy tylko wykonać dwa odwierty w głąb ziemi, muszą być one na tyle głębokie, aby dotrzeć do gorącej warstwy skalnej. Następnie za pomocą jednego odwiertu wypompowuje się do wewnątrz zimną wodę pod ciśnieniem jej zadaniem jest rozgrzanie się do maksymalnej temperatury, po czym wraca ona drugim odwiertem napędzając przy tym turbiny elektrowni geotermalnej. W bardzo szybki sposób i dość prosty korzystając z dobrodziejstwa natury można wytworzyć ogromne zasoby energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł jest bardzo ważne, ponieważ nie niszczymy natury a przy tym wytwarzamy ogromne pokłady energii. Kolejnym sposobem na pozyskiwanie energii w sposób naturalny jest biogaz. Bio gaz jest to gaz pozyskiwany przede wszystkim z roślin oraz odchodów zwierząt. Aby otrzymać taki źródło energii wszystkie składniki muszą ulec rozkładowi na substancje organiczne w ten sposób otrzymujemy metan, czyli bio gaz. Szczególnym powodzeniem cieszy się on w gospodarstwach rolnych, ponieważ tam znajduje się wiele odpadów, wystarczy tylko je spalić, aby otrzymać gaz do ogrzania domostwa, co ważne gaz ten nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ podczas jego otrzymywania nie wywarza się dwutlenek węgla, co za tym idzie możemy w sposób znaczący zmniejszyć powstawanie efektu cieplarnianego. Cenny metan powstaje też samoczynnie, kiedy to gniją szczątki roślin lub nawozów, dlatego po zasuszeniu ich odchody bardzo czato spalane są nawet w piecach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Znaczące dla bio gazu są również rośliny, ponieważ te stanowią bogate źródło energii, mogą służyć nie tylko jako pokarm, ale tez jako źródło naszego ekologicznego paliwa. W niektórych państwach specjalnie do tych celów hodowane są glony lub algi morskie, dzięki czemu jest ich tak wiele, że spokojnie można wykorzystać je do opalania pieców jak widać nie tylko rośliny glebowe, ale też i morskie mogą być cennym surowcem energetycznym. Rośliny te wystarczy tylko wysuszyć i poddać procesowi fermentacji, aby wytworzyły określoną liczbę ciepła. Ekologiczne źródła energii na pewno poprawiłyby obraz naszego środowiska jednak nadal nie są w pełni wykorzystywane wina leży tutaj po stronie rządu, który promuje inna politykę konsumpcyjną oraz złych przyzwyczajeń.

3.00 avg. rating (60% score) - 2 votes

6Przemysł samochodowy wciąż się rozwija w europie opracowano już pojazd, który nie jeździ na benzynę czy inne tradycyjne paliwa tylko na powietrze sprężone. Samochód taki jest wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologię, ponieważ po pierwsze nie emituje żadnych zanieczyszczeń do naszej atmosfery po drugie, kiedy powietrze opuści już rurę wydechowa pojazdu jest nawet czystsze do tego atmosferycznego, ponieważ ulega prze filtrowaniu i dogłębnemu oczyszczeniu. Twórcą pomysłu, aby samochód zasilany był przy pomocy sprężonego, powietrza był francuski mechanik początkowo chciał jedynie stworzyć pojazd, który emitowałby mniej szkodliwych substancji do atmosfery pomysł ten jednak porzucił, kiedy zobaczył wynalazek a konkretnie tramwaj, który był zasilany przy pomocy sprężonego powietrza twórca tego pomysłu był ludwik mekarski to on zainicjował serie samochodów sprężynowych, mekarski był wielkim wynalazca, który łączeni zbudował trzydzieści dziewięć linii tramwajowych napędzanych powietrzem. Przełomem w tym wynalazku był przede wszystkim silnik, który zbudowany był z cylindrów zbiorników z gorąca wodą w ten sposób powietrze przepływające przez cylindry mogło ulec sprężeniu i napędzać pojazd. Zbiorniki owych silników napędzane były za pomocą sprężarek mieszczących się na przystankach tramwajowych. Ten sposób napędzania lokomotyw zniknął jednak w latach trzydziestych, ponieważ zaczęto produkować silniki spalinowe i elektroniczne. Samochody sprężynowe mają bardzo bogatą przeszłość z czasem wielu ludzi pragnęło wrócić do tego sposobu zasilania samochodu jednak wymaga on kilku kwestii, czyli zasilania, aby samochód mógł się swobodnie przemieszczać potrzebne są źródła zasilani mogą być to wiatraki lub baterie słoneczne, które znakomicie kumulowałyby powietrze. Ponadto powietrze takie mogłoby być wykorzystywane w czasie, kiedy nie ma wiatru wystarczyłoby je tylko skumulować w pojemnikach ciśnieniowych. Samochody sprężynowe posiadają ogromne zalety, ponieważ są lżejsze do tradycyjnych aut wynika to przede wszystkim z wagi akumulatorów, są też bezpieczniejsze, ponieważ akumulatory nie posiadają niebezpiecznych związków takich jak ołów czy elektrolity, dlatego też nie było by problemu z ich składowaniem. Nie wątpliwa zaletą, o którą watro jest wspomnieć przy autach napędzanych na powietrze sprężynowe jest fakt, że łatwo się je zasila wystarczy tylko kilka minut, aby dostarczyć powietrze do układu zasilającego. Niestety samochody takie posiadają tez wadę, czyli mają ogromne ciśnienie, co w przypadku kraksy mogłoby okazać się bardzo niebezpieczne taka samą jednak wadę maja też inne samochody, czyli te zasilane benzyną czy wodorem one również w kolizji mogą wybuchnąć. Samochody na sprężynowe powietrze są jak najbardziej innowacyjnym rozwianiem, coraz częściej dąży się do stworzenia nie tylko samochodu bezpiecznego dla ludzi, ale tez dla otoczenia. Samochód zasilany powietrzem jest tego najlepszym dowodem, ponieważ jest nieszkodliwy dla atmosfery i dodatkowo oczyszcza powietrze z toksyn za pomocą licznych filtrów zamontowanych w silniku pojazdu.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes

26Nawożenie polega na stosowaniu substancji chemicznych, wszystkim znanym pod nazwą nawozów działanie to ma na celu poprawę jakości gleby. Gleba do rozwoju potrzebuje przede wszystkim takich składników jak azot potas czy fosfor nawozy są ich doskonałym składnikiem dzięki nim gleba jest bogatsza i wydaje większy plon. Nawożenie zapobiega też obniżaniu żyzności gleby, dodatkowo zwiększa pojemność wodną. Zasady nawożenia są bardzo proste, czyli na początku musimy uwzględnić wymagania pokarmowe roślin, które chcemy nawozić poza tym bierzemy pod uwagę typ naszej gleby będzie nam potrzebny do zachowania równowagi pomiędzy poszczególnymi jej składnikami. Ważnym aspektem jest też ilość nawozu zależy ona od warunków, jakie ma roślina, czyli nasłonecznienia, wody i uprawy im warunki te są lepsze tym bardziej intensywnie możemy ją nawozić. Przy nawożeniu trzeba również przestrzegać jednej ważnej zależności, czyli wzbogacając glebę o dodatkowe cenne składniki odżywcze nie możemy działać na szkodę środowiska, nawozy należy stosować w odpowie nich dawkach, czyli takich, które roślina będzie mogła przetworzyć, ponieważ zbyt duże dawki nawozu mogą spowodować nawet degradacje środowiska glebowego oraz eutrofizacji zbiorników wodnych. Zagrożenie to jest szczególnie duże, jeśli chodzi o nawozy mineralne. Substancje te stosowane w nadmiarze prowadzą do zakwaszani gleby, co za tym idzie substancje szkodliwe mogą pojawić się nawet w plonie. Wśród nawodnia wyróżnić możemy kilka jego rodzajów w zależności od tego, kiedy ma ono miejsce, czyli nawozie przedsiewne, siewne, pogłówne, donasienne. Nawożenie przedsiewne odbywa się tuż przed wysiewem roślin najczęściej dobywa się podczas bronowania lub orania ziemi, ponieważ wtedy nawóz ma możliwość szybkiego wchłonięcia w glebę. Najczęściej podczas tego typu nawożenia stosuje się nawozy typu obornik czy kompost, czyli naturalne nawozy, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Druga kategoria nawożenia to nawożenie siewne ma ono miejsce jednocześnie podczas wysiewu nasion w tym wypadku znakomicie sprawdzają się nawozy mineralne, które wzbogacaj glebę o cenne składniki odżywcze. Bardzo często nawożenie odbywa się również podczas samej wegetacji, roślin ma ono wtedy miano nawożenia pogłównego. Aby wzbogacić zubożałą ziemie nawóz dostarczany jest w formie płynnej jako gnojowica czy gnojówka. Bardzo często nawóz ten trafia bezpośrednio na liście, przez co wzbogaca roślinę i glebę o makro składniki. Ten typ nawożenia nazywa się dolistnym. Znakomitym rozwianiem, jeśli chodzi o kwestie nawożenia jest też nawożenie donasienne polega ono na moczeniu nasion w roztworze nawozów w celu zapewnienia roślinie lepszego startu przed wsadzeniem jej do ziemi. Jest to bardzo dobry sposób na poprawę wzrostu rośliny, ponieważ czerpiąc cenne składniki z nawozu staje się silniejsza i bardziej odporna na choroby. Nawożenie jest cenne, jeśli chodzi o rośliny inaczej sytuacja, przedstawia się dla naszego otoczenia, ponieważ nadmiar nawozów często prowadzi do zanieczyszczeń wód i zakwaszania ich, dlatego watro stosować wyłącznie nawozy naturalne, ponieważ są one nie szkodliwe.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes