21Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym aspektem dla zachowania równowagi na ziemi, problem ten rozumieją przede wszystkim organizacje ekologiczne, które starają się uświadomić ludziom zagrożenia płynące z degradacji środowiska naturalnego. Organizacje te mogą być globalne, państwowe lub lokalne różny może też być sposób ich kierowania jedne mogą być instruowane przez rząd inne nawet przez osoby prywatne. Wśród organizacji działających na rzecz ochrony środowiska wyróżniamy kilka najbardziej prężnie działających są to narodowy fundusz ochrony środowiska, przyjaciele ziemi czy front wyzwolenia ziemi. Sprawa ochrony środowiska naturalnego jest tak ważna, że była również tematem konferencji, jaka odbyła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim roku, wzięło w niej udział blisko sto piętnaście państw w celu ustalenia programu naprawczego naszego środowiska. Podczas konferencji powołano również specjalny program pod nazwa unpe w późniejszym czasie powstała też druga konferencja znana wszystkim pod nazwa szczyt ziemi w tym wypadku również chodziło o wcielenie w życie polityki ochrony środowiska. Na rzecz ochrony środowiska bardzo prężnie działają przede wszystkim organizacje poza rządowe zaliczamy do nich partię ciemno i jasnozielonych. Z grup tych najbardziej popularną jest partia jasnozielonych, ponieważ składa się z bardziej znanych grup społecznych takich jak przyjaciele ziemi czy Greenpeace. Celem nadrzędnym jasnozielonych jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska. Jasnozieloni swoje postulaty kierują przede wszystkim w stronę rządu po to, aby ustawami i rozporządzeniami ochronił przyrodę. Bardziej radykalne poglądy głoszą ciemnozieloni, którzy uważają, że współczesne ideologie są przekupne i to właśnie one odpowiadają w znaczącej części za degradacje środowiska naturalnego. Ideologie te nie postrzegają człowieka jako wyższą forem życia ani jako element środowiska, dlatego zezwalają na to, mógł one czerpać z ziemi zasoby naturalne. Grupa ta uważa, że ten stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim pogonią za postępem cywilizacyjnymi rozwojem, który nie zawsze jest dobry dla naszego środowiska naturalnego. W wyniku nadmiernego postępu cywilizacyjnego zasoby ziemi są bardzo znacząco wyczerpywane zmienia się tez nasze otoczenie, które jest zaśmiecane i niszczone. Człowiek jest wyższa formą życia to on ma prawo do zarządzania zasobami i natury musi jednak wykonywać to właściwe najczęściej nie z ma w tej kwestii umiaru, dlatego też powoływane są nowe partie oraz ugrupowania, które stoją na straży środowiska naturalnego. Co pewien czas organizacje te spotykają się na tak zwanych konferencjach po to aby wspólnie zastanowić się nad polityką ochrony środowiska naturalnego. Tylko wspólne dzianie na zakrojone szeroką skale może zmienić cos w środowisku naturalnym, które ciągle jest poddawane degradacji i wyniszczaniu. Działania takie są znaczące przede wszystkim dla losów przyszłych pokoleń i zachowania życia na ziemi.

3.00 avg. rating (60% score) - 8 votes