13Kolejnym ważnym źródłem energii jest energia jądrową pochodzi ona z rozczepienia jąder lub syntezy małych pierwiastków takich jak hel czy lit. Energia jądrowa związana jest przede wszystkim z procesem, pękania wiązań jądrowych. W dziedzinie energii jądrowej przełomowy był rok tysiąc dziewięćset trzydziesty ósmy, ponieważ wtedy zaobserwowano, że izotopy ulęgają rozczepieniu początkowo fakt ten chciano wykorzystać tylko do celów militarnych, czyli tworzenia baby jądrowej czasem jednak energia jądrowa znalazła inne zastosowanie, czyli do pozyskiwania energii. Zanim to jednak nastąpiło wykorzystywano ją do odwracania brzegu syberyjskich rzek projekt ten jednak miał wiele wad, ponieważ znacząco naruszał równowagę w przyrodzie i miął bardzo nie pożądane skutki, jeśli chodzi o żywe organizmy, ponieważ, narażone były przede wszystkim na promieniowanie jonizujące, które często prowadziło do śmierci. Poza śmiercią silniejsze organizmy mogły poważnie zachorować wiązało się to przede, wszystkim zmianami w systemie dna i nawet ciężkimi chorobami takimi jak białaczką. Skutek promieniowania mogły trwać wiele lat i przenosić się z genami upośledzając przy tym organizmy żywe. Szkodliwe promieniowanie może mieć dwa źródła, czyli może być emitowane od zewnątrz wtedy łatwiej jest je usunąć i od wewnątrz organizmu wtedy przedostaje się przez skórę i układ pokarmowy jest to najbardziej niebezpieczny typ promieniowania, ponieważ powoduje ciężka jonizacje. Co ważne człowiek co roku poddawany jest jonizacji dawka ta jednak nie jest tak silna dlatego nie chorujemy z czasem jednak ulega ona zwiększeniu na skutek prób nuklearnych czy wybuchów elektrowni atomowych. Promieniowanie jonizujące może być bardzo szkodliwe dla organizmu, ale tylko wtedy, kiedy nastąpi reakcja nie por zadana, czyli awaria systemu lub wybuch, zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ nad pracą takiej elektrowni czuwa wielu ludzi. Poza negatywną stroną promieniowania elektrownie jądrowe posiadają bardzo wiele zalet, czyli po pierwsze nie zanieczyszczają środowiska tak silnie jak elektrownie zasilane węglem, poza tym nie wyczerpują zasobów ziemi, ponieważ energia w nich powstał wywarza się samoczynnie z rozczepienia jądra atomu. Zastosowanie ekologicznych źródeł energii było dawniej jedynie ciekawostką energia jądrowa była wykorzystywana w formie siły militarnej obecnie jednak sytuacja ta ulega poważnej zmianie, ponieważ przy zbyt dużym eksploatowaniu pali pochodzących z ziemi niszczymy ją, poza tym wydobywanie tych cennych składników jest dość drogie. Stosownie elektrowni jądrowych ma też wymiar ekologiczny, ponieważ poprzez nie zmniejsza się emitowanie szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tlenku węgla, azotu czy nawet siarki. Elektrownie jądrowe są nową technologią, która pozwala na wydobycie energii nie szkodząc i nie degradując przy tym naturalnego środowiska. Ma ona naturalnie swoja wadę, czyli po wytworzeniu energii jądrowej powstają odpady jądrowe jednak te można skutecznie przechowywać lub niszczyć w odpowiedni sposób wystarczy tylko odpowiedni sprzęt.

3.00 avg. rating (60% score) - 9 votes