7Kolejnym wspaniałym pomysłem na oczyszczenie naszego środowiska naturalnego są piece wykorzystujące do spalania wodę. Za pomocą pieca pozbywamy się z otoczenia wszelkich chemikaliów oraz pestycydów, które pokrywają naszą ziemie w tak wielkiej ilości. Sam proces pozbywania się ich jest jednak dość trudny, ponieważ trzeba, stworzyć ku temu odpowiednie warunki, czyli wytworzyć ogromną temperaturę, która musi przekraczać tysiąc dwieście stopni tylko wtedy pozbędziemy się wszystkich zanieczyszczeń i toksyn. Dodatkowa zaletą takich urządzeń jest sposób opalania, ponieważ do ich nagrzewania nie zużywamy tradycyjnych produktów typu węgiel tylko palimy roślinami takimi jak słoma drewno. Muszą one jednak spełniać pewne kryteria, czyli być mokre, ponieważ główną energia, jaka pozyskujemy wytwarzana jest ze spalania wodoru oraz tlenku węgla. Po spaleniu takiego paliwa uzyskujemy mokrą, bio masę, która jest nie palna poza tym posiada określone właściwości, dlatego też może być stosowana jako nawóz do ziemi jak widać paliwo takie daje nam ogromne możliwości praktyczne. Piece ekologiczne są bardzo specyficzne, ponieważ do ich ogrzewania wykorzystuje się paliwo, nawilżone, co więcej im bardziej jest ono mokre tym lepiej, ponieważ szybciej przebiega proces spalania. Piec taki posiada jedną ważną, zaletę czyli jest bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o materiał palny można go zasilać za pomocą roślin, drewna nawet odpadów kostnych czy pestycydów. Bez względu na to, jakiego paliwa do zasilenie zużyjemy nie odbije się to szkoda na naszym otoczeniu i środowisku, ponieważ piec gwarantuje nam całkowity rozpad substancji na czynniki proste sprawia też ze unicestwieniu ulegają substancje toksyczne. Najważniejszym aspektem przy tego typu piecach jest sam proces spalania, przebiega on w trzech etapach pierwszy etap polega na powstaniu z masy tlenku węgla następnie zostaje on spalany do uzyskania dwu tlenku węgla, na tym etapie zachodzi też rozkład wody na dwa czynniki, czyli wodór i tlen. To właśnie nasz wodór w trzecim etapie ulega spalaniu i wytwarza ogromną temperaturę w piecu, która często sięga nawet tysiąc czterysta stopni. Aby jednak cały proces spalania przebiegał bez zarzutu masa do spalani musi być mokra tylko wtedy unicestwimy wszelkie zanieczyszczenia. Piece na wodę posiadaj bardzo wiele zalet są też nie ocenione jedli chodzi o ekologię, ponieważ jako jedyne nie produkują dwutlenku węgla i szkodliwych spalin mimo to nie zyskały rozgłosu. Można je spotkać przede wszystkim w suszarniach drewna czy przy spalaniu mokrych trocin. Piece ekologiczne z całą pewnością nalezą do urządzeń innowacyjnych jednak są niezastąpione, jeśli chodzi o ekologie tylko dzięki nim możemy spalać zanieczyszczenia nie szkodząc przy tym ziemi. Prawdziwą dogodnością w tych urządzeniach jest też paliwo, ponieważ może być w nim w zasadzie wszystko nawet guma, ponieważ podczas spalania zostanie ona rozłożona na kilka czynników i nie będzie już szkodliwa.

3.00 avg. rating (60% score) - 8 votes