19Reforma podatkowa znana też po nazwa zielonej reformy podatkowej ma na celu zwiększenie opodatkowania produktów powstających bezpośrednio ze środowiska oraz wszelkich zanieczyszczeń konsumpcyjnych. Reforma ta powoduje, że do budżetu państwa ma dodatkowe środki na ochronę środowiska naturalnego. Posunięcia przyczyniają się również do efektywniejszego gospodarowania surowcami naturalnymi, które wciąż ulęgają uszczupleniu. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi metodami pozyskiwania surowców lub wytwarzani ich ze sadowiska naturalnego jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej. Wyższe ceny przyczyniają się do innowacyjności w dziedzinie gospodarki oraz do podnoszenia jakości produktów. Jak dotąd elementy reformy ekologicznej wprowadzone zostały tylko w nielicznych państwach należących do unii europejski czyli do Niemiec Szwecji Holandii oraz Danii. Zwolenników zielonej reformy jest bardzo wielu postulują oni o wniesie reformy ekologicznej również na pozostałe kraje w tym na teren polski, szczególnie mocno opowiada się za tym partia zielonych, której założeniem są działania pro ekologiczne oraz ochrona praw człowieka. Partia ta została założona stosunkowo nie dawno, ponieważ w roku dwa tysiące trzecim mimo to pełni ważną funkcje w systemie reformy ekologicznej. Społeczność ta składa się z rożnych środowisk społecznych, czyli działają w niej osoby z organizacji pozarządowych, ekologicznych. Zasadniczym celem tego ugrupowania jest reforma ekologiczna w Polsce oraz przystąpienie polski do unii, ponieważ po wejściu do niej będą kraj obowiązywały całkiem nowe prawa ekologiczne. Unia Europejka kładzie duży nacisk na sprawy ekologii, dlatego tez członkostwo w niej jest tak ważne. Działalność zielonych widać przede wszystkim w Polsce tutaj wiernie walczą o ochronę natury najgłośniejszą kampanią, w która przyniosła im rozgłos był strajk przeciwko obwodnicy w Augustynowie biegnącej przez dolinę, Rozpudy. Dzięki tego typu akcjom wstrzymali postęp cywilizacyjny, które bardzo mocno zachwiałby ekologia i całym bogactwem natury występującym w tamtejszych terenach. Głównymi filarami działalności zielonych jest ekologia sprawiedliwość demokracja oraz pacyfizm. Ruch zielonych jest bardzo rozbudowany jednak, osamotniony, ponieważ w Polsce brakuje organizacji, które zajęłyby się problemami ekologii. Reforma ekologiczna jest bardzo ważnym posunięciem, jeśli chodzi o nasze środowisko, ponieważ nasuwa na społeczeństwo pewne regulacje prawne i nie jako zmusza ich do działania na rzecz środowiska. Środowiska jest przecież naszym wspólnym dobrem, o które powinni walczyć wszyscy. Ma to odbicie również w konstytucji gdzie istniej zapis mówiący o ochronie środowiska i obowiązkach obywatela względem natury. Dzięki tej reformie ulec zmianie może przede wszystkim sposób pozyskiwania dóbr z natury oraz ich zasięg, skala, na jaką wydobywane są surowe naturalne z głębi ziemi jest zbyt wielka i grozi dużym ubożeniem ziemi w przyszłości a nawet całkowitym ich zatraceniu.

3.00 avg. rating (60% score) - 9 votes