3Ekologia społeczna swoje korzenie wywodzi od szkoły chicagowskiej, która to postulowała o badania ekologiczne, miały one obejmować przede wszystkim zagadnienia segregacji sukcesji mających miejsce na terenach miasta. Według tej koncepcji badawczej badaniom należało poddać procesy ekologii roślin oraz wpływu środowiska naturalnego na społeczeństwo. Istotny wpływ na poszerzanie świadomości ludzkiej na temat środowiska naturalnego wywarły prace Murray bookchina, który często poruszał sprawy dotyczące ekologii w swoich publikacjach naukowych pragnął on uświadomić ludzkość na temat degradacji, jaką wywołują w naturze oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.. Autor zauważył tutaj pewną zależność, czyli decydujący wpływ ludzi na otoczenie i to właśnie w ich zachowaniu upatrywał przyczyn kryzysu ekologicznego na ziemi. To właśnie człowieka posiada możliwość panowania nad przyrodą jednak nie wykorzystuje tego prawa właściwe, czyli najczęściej czerpie z natury dla własnych korzyści. Ludzie nadmiernie wykorzystują zasoby ziemi, aby się wzbogacić lub zbudować prężniejszy przemysł tym czasem ziemia nie odradza się tylko coraz bardziej pustoszeje i staje się jałowa. Murray bookhcin proponuje wizje społeczeństwa, które żyje w zgodzie z natura proponuje ponadto odwrócenie wszystkich dotychczasowych tendencji, jakimi kierowali się ludzie, czyli odejście od kapitalizmu, rozwoju koncernów i burżuazyjnego społeczeństwa. Taka postaw ludzi może przede, wszystkim według autora przyczynić się do zrównania wsi z miastem, pracy umysłowej z fizyczną przy wykorzystania odpowiedniej eko technologi, taka ekologia wykorzystywałaby przede wszystkim odnawialne zasoby naszej ziemi. Wizje autora po kilku dziesięciu latach próbuje wprowadzić dzisiejszy rząd jednak nie jest to proste. Każdy pragnie poprawić stan naszego środowiska jednak ekol maszyny czy pojazdy jak dotąd są marzeniem tylko nie licznych. Produkcja eko paliwa jest zbyt droga, więc przez kolejnych parę lat musimy borykać się z zanieczyszczeniem wód czy powietrza. Ekologia społeczna jest nauką, która ma za zadnie przede wszystkim nauczać społeczeństwo na temat wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą złe korzystanie z bogactw natury. Ziemia jest domem nie tylko dla wielu gatunków zwierząt czy też roślin, ale też i ludzi, kiedy poszczególne elementy zanikną skończy się też życie dla nas. Szczególnie ważne miejsce w ekologii społecznej ludności zajmują przede wszystkim ekolodzy, ponieważ to oni w największym stopniu przyczyniają się do podnoszenia świadomości ludzi na temat ich otoczenia. Dzięki ich zapałowi wielu ludzi staje się bardziej wyczulonymi na sprawy ziemi. Oprócz pracy umysłowej wkładają oni też duży wysiłek w praktyczną stronę ochrony naszej ziemi, czyli organizują akcje sprzątania świata oraz spotkania z młodzieżą nie rzadko też protestują na rzecz ochrony środowiska. Ekologia społeczna jest szczególnie ważna dla przyszłych pokoleń, ludzi młodych, ponieważ to od nich zależeć będzie nasze środowisko i tym samym życie na ziemi.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes