Środowisko naturalne stale narażone jest na zaśmiecanie oraz działanie nie sprzyjające jego przetrwaniu, dlatego też tak ważnym aspektem staje się edukacja w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest to nic innego jak forma kształcenia oraz wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna ma bardzo szeroki zakres przez wielu autorów definiowana jest jako proces psychologicznego oddziaływania na jednostkę w celu kształtowania przede wszystkim jego świadomości na temat ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna zawiera się również w licznych programach skierowanych do szkól, ponieważ tylko nauczając ochrony można osiągnąć zamierzone skutki. W potocznym znaczeniu są to wszystkie formy oddziaływań skierowanych bezpośrednio do społeczności w tym w szczególności obejmujące dzieci oraz młodzież, ponieważ to walnie na nich spoczywa ochrona środowiska naturalnego. Ekologia ma na celu propagowanie konkretnych zachowań, które będą jak najbardziej korzystne dla otoczenia należą od nich przede wszystkim sprzątnie świata oczyszczanie terenów zielonych, wód jezior. Działania mające na celu uświadamianie młodych ludzi na temat ekologii prowadzone są nie tylko przez szkoły, ale również przez specjalistyczne organizacje ekologiczne. Edukacja ta może przyjmować różne formy wyróżniamy tutaj przede wszystkim kształcenia ustawicznego odbywa się ono poprzez rozdawanie ulotek oraz wszelkiego typu programów edukacyjnych, kolejną formą jest kształcenia młodzieży w zakresie ekologii na lekcjach szkolnych a konkretnie lekcji biologii program ten może być realizowany też na spotkaniach organizowanych przez organizacje ekologiczne. W edukacji na temat ochrony środowiska nie możemy pominąć znaczącej roli zielonych szkol, które dają ogromne możliwości edukacyjne, to właśnie na nich dziecko uczy się kontaktu z naturą i może swoja dotychczasowa wiedzę zamienić na praktyczną. Potrzeby edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska widzi również rząd, ponieważ to za jego sprawa edukacja ekologiczna stała się obecna w szkołach, może być ona realizowana jako ścieżka edukacyjna mającą charakter typowo wychowawczy oraz edukacyjny, edukacja ta jest udzielana dzieciom do czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej. W tym wieku dzieci chłoną najwięcej wiedzy poza tym są chętne do działania. Edukacja jest nie zbędnym czynnikiem, jeśli chcemy mieć czyste i zadbane środowisko naturalne tylko nauczając uświadamiamy młodych ludzi na temat zagrożeń globalnych. Nim się one nie pojawia nikt nie zdaje sobie do końca z nich sprawę tym czasem są bardzo groźne nie tylko dla życia fauny i flory, ale nawet ludzkiego. Człowiek musi nauczyć się żyć w zgodzie z natura dla własnego dobra. Wiedza przelana na młode pokolenia procentuje, ponieważ są oni bardziej świadomi i prze to traktują ochronę środowiska bardzo poważnie. Edukacja ekologiczna ma też wymiar profilaktyczny, ponieważ zapobiega dewastacji środowiska i jego zaśmiecaniu, co jest bardzo ważnym aspektem dla naszego otoczenia naturalnego.

3.00 avg. rating (60% score) - 3 votes