Wpisy z Marzec, 2010

12Ziemia zbudowana jest z kilu warstw, które mają bardzo wysoką temperaturę jednak najcieplej jest w jej wnętrzu obliczono, że na każde sto metrów w głąb ziemi temperatura wzrasta o cale trzy stopnie. Ciepło tkwiące we wnętrzu ziemi widać nawet na jej powierzchni, ponieważ na licznych uskokach wydobywa się wrząca woda, wszystkim znana jest jako gejzer, czyli wulkan wody, wszystkie takie źródła tworzą siec kompleksów geotermicznych, najwięcej można spotkać ich przede wszystkim w Islandii. Kraj ten znakomicie wykorzystuje energie geotermiczną, ponieważ za jej pomocą ogrzewa domy. Aby zwiększyć wydobywanie tego rodzaju energii zaczęto budować elektrownie geotermalne ich zasada działania jest bardzo prosta na początku wystarczy tylko wykonać dwa odwierty w głąb ziemi, muszą być one na tyle głębokie, aby dotrzeć do gorącej warstwy skalnej. Następnie za pomocą jednego odwiertu wypompowuje się do wewnątrz zimną wodę pod ciśnieniem jej zadaniem jest rozgrzanie się do maksymalnej temperatury, po czym wraca ona drugim odwiertem napędzając przy tym turbiny elektrowni geotermalnej. W bardzo szybki sposób i dość prosty korzystając z dobrodziejstwa natury można wytworzyć ogromne zasoby energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł jest bardzo ważne, ponieważ nie niszczymy natury a przy tym wytwarzamy ogromne pokłady energii. Kolejnym sposobem na pozyskiwanie energii w sposób naturalny jest biogaz. Bio gaz jest to gaz pozyskiwany przede wszystkim z roślin oraz odchodów zwierząt. Aby otrzymać taki źródło energii wszystkie składniki muszą ulec rozkładowi na substancje organiczne w ten sposób otrzymujemy metan, czyli bio gaz. Szczególnym powodzeniem cieszy się on w gospodarstwach rolnych, ponieważ tam znajduje się wiele odpadów, wystarczy tylko je spalić, aby otrzymać gaz do ogrzania domostwa, co ważne gaz ten nie jest szkodliwy dla środowiska, ponieważ podczas jego otrzymywania nie wywarza się dwutlenek węgla, co za tym idzie możemy w sposób znaczący zmniejszyć powstawanie efektu cieplarnianego. Cenny metan powstaje też samoczynnie, kiedy to gniją szczątki roślin lub nawozów, dlatego po zasuszeniu ich odchody bardzo czato spalane są nawet w piecach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Znaczące dla bio gazu są również rośliny, ponieważ te stanowią bogate źródło energii, mogą służyć nie tylko jako pokarm, ale tez jako źródło naszego ekologicznego paliwa. W niektórych państwach specjalnie do tych celów hodowane są glony lub algi morskie, dzięki czemu jest ich tak wiele, że spokojnie można wykorzystać je do opalania pieców jak widać nie tylko rośliny glebowe, ale też i morskie mogą być cennym surowcem energetycznym. Rośliny te wystarczy tylko wysuszyć i poddać procesowi fermentacji, aby wytworzyły określoną liczbę ciepła. Ekologiczne źródła energii na pewno poprawiłyby obraz naszego środowiska jednak nadal nie są w pełni wykorzystywane wina leży tutaj po stronie rządu, który promuje inna politykę konsumpcyjną oraz złych przyzwyczajeń.

6Przemysł samochodowy wciąż się rozwija w europie opracowano już pojazd, który nie jeździ na benzynę czy inne tradycyjne paliwa tylko na powietrze sprężone. Samochód taki jest wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologię, ponieważ po pierwsze nie emituje żadnych zanieczyszczeń do naszej atmosfery po drugie, kiedy powietrze opuści już rurę wydechowa pojazdu jest nawet czystsze do tego atmosferycznego, ponieważ ulega prze filtrowaniu i dogłębnemu oczyszczeniu. Twórcą pomysłu, aby samochód zasilany był przy pomocy sprężonego, powietrza był francuski mechanik początkowo chciał jedynie stworzyć pojazd, który emitowałby mniej szkodliwych substancji do atmosfery pomysł ten jednak porzucił, kiedy zobaczył wynalazek a konkretnie tramwaj, który był zasilany przy pomocy sprężonego powietrza twórca tego pomysłu był ludwik mekarski to on zainicjował serie samochodów sprężynowych, mekarski był wielkim wynalazca, który łączeni zbudował trzydzieści dziewięć linii tramwajowych napędzanych powietrzem. Przełomem w tym wynalazku był przede wszystkim silnik, który zbudowany był z cylindrów zbiorników z gorąca wodą w ten sposób powietrze przepływające przez cylindry mogło ulec sprężeniu i napędzać pojazd. Zbiorniki owych silników napędzane były za pomocą sprężarek mieszczących się na przystankach tramwajowych. Ten sposób napędzania lokomotyw zniknął jednak w latach trzydziestych, ponieważ zaczęto produkować silniki spalinowe i elektroniczne. Samochody sprężynowe mają bardzo bogatą przeszłość z czasem wielu ludzi pragnęło wrócić do tego sposobu zasilania samochodu jednak wymaga on kilku kwestii, czyli zasilania, aby samochód mógł się swobodnie przemieszczać potrzebne są źródła zasilani mogą być to wiatraki lub baterie słoneczne, które znakomicie kumulowałyby powietrze. Ponadto powietrze takie mogłoby być wykorzystywane w czasie, kiedy nie ma wiatru wystarczyłoby je tylko skumulować w pojemnikach ciśnieniowych. Samochody sprężynowe posiadają ogromne zalety, ponieważ są lżejsze do tradycyjnych aut wynika to przede wszystkim z wagi akumulatorów, są też bezpieczniejsze, ponieważ akumulatory nie posiadają niebezpiecznych związków takich jak ołów czy elektrolity, dlatego też nie było by problemu z ich składowaniem. Nie wątpliwa zaletą, o którą watro jest wspomnieć przy autach napędzanych na powietrze sprężynowe jest fakt, że łatwo się je zasila wystarczy tylko kilka minut, aby dostarczyć powietrze do układu zasilającego. Niestety samochody takie posiadają tez wadę, czyli mają ogromne ciśnienie, co w przypadku kraksy mogłoby okazać się bardzo niebezpieczne taka samą jednak wadę maja też inne samochody, czyli te zasilane benzyną czy wodorem one również w kolizji mogą wybuchnąć. Samochody na sprężynowe powietrze są jak najbardziej innowacyjnym rozwianiem, coraz częściej dąży się do stworzenia nie tylko samochodu bezpiecznego dla ludzi, ale tez dla otoczenia. Samochód zasilany powietrzem jest tego najlepszym dowodem, ponieważ jest nieszkodliwy dla atmosfery i dodatkowo oczyszcza powietrze z toksyn za pomocą licznych filtrów zamontowanych w silniku pojazdu.

26Nawożenie polega na stosowaniu substancji chemicznych, wszystkim znanym pod nazwą nawozów działanie to ma na celu poprawę jakości gleby. Gleba do rozwoju potrzebuje przede wszystkim takich składników jak azot potas czy fosfor nawozy są ich doskonałym składnikiem dzięki nim gleba jest bogatsza i wydaje większy plon. Nawożenie zapobiega też obniżaniu żyzności gleby, dodatkowo zwiększa pojemność wodną. Zasady nawożenia są bardzo proste, czyli na początku musimy uwzględnić wymagania pokarmowe roślin, które chcemy nawozić poza tym bierzemy pod uwagę typ naszej gleby będzie nam potrzebny do zachowania równowagi pomiędzy poszczególnymi jej składnikami. Ważnym aspektem jest też ilość nawozu zależy ona od warunków, jakie ma roślina, czyli nasłonecznienia, wody i uprawy im warunki te są lepsze tym bardziej intensywnie możemy ją nawozić. Przy nawożeniu trzeba również przestrzegać jednej ważnej zależności, czyli wzbogacając glebę o dodatkowe cenne składniki odżywcze nie możemy działać na szkodę środowiska, nawozy należy stosować w odpowie nich dawkach, czyli takich, które roślina będzie mogła przetworzyć, ponieważ zbyt duże dawki nawozu mogą spowodować nawet degradacje środowiska glebowego oraz eutrofizacji zbiorników wodnych. Zagrożenie to jest szczególnie duże, jeśli chodzi o nawozy mineralne. Substancje te stosowane w nadmiarze prowadzą do zakwaszani gleby, co za tym idzie substancje szkodliwe mogą pojawić się nawet w plonie. Wśród nawodnia wyróżnić możemy kilka jego rodzajów w zależności od tego, kiedy ma ono miejsce, czyli nawozie przedsiewne, siewne, pogłówne, donasienne. Nawożenie przedsiewne odbywa się tuż przed wysiewem roślin najczęściej dobywa się podczas bronowania lub orania ziemi, ponieważ wtedy nawóz ma możliwość szybkiego wchłonięcia w glebę. Najczęściej podczas tego typu nawożenia stosuje się nawozy typu obornik czy kompost, czyli naturalne nawozy, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Druga kategoria nawożenia to nawożenie siewne ma ono miejsce jednocześnie podczas wysiewu nasion w tym wypadku znakomicie sprawdzają się nawozy mineralne, które wzbogacaj glebę o cenne składniki odżywcze. Bardzo często nawożenie odbywa się również podczas samej wegetacji, roślin ma ono wtedy miano nawożenia pogłównego. Aby wzbogacić zubożałą ziemie nawóz dostarczany jest w formie płynnej jako gnojowica czy gnojówka. Bardzo często nawóz ten trafia bezpośrednio na liście, przez co wzbogaca roślinę i glebę o makro składniki. Ten typ nawożenia nazywa się dolistnym. Znakomitym rozwianiem, jeśli chodzi o kwestie nawożenia jest też nawożenie donasienne polega ono na moczeniu nasion w roztworze nawozów w celu zapewnienia roślinie lepszego startu przed wsadzeniem jej do ziemi. Jest to bardzo dobry sposób na poprawę wzrostu rośliny, ponieważ czerpiąc cenne składniki z nawozu staje się silniejsza i bardziej odporna na choroby. Nawożenie jest cenne, jeśli chodzi o rośliny inaczej sytuacja, przedstawia się dla naszego otoczenia, ponieważ nadmiar nawozów często prowadzi do zanieczyszczeń wód i zakwaszania ich, dlatego watro stosować wyłącznie nawozy naturalne, ponieważ są one nie szkodliwe.

15Woda ma bardzo szerokie zastosowanie w pozyskiwaniu energii, w niektórych krajach wykorzystuje się energie pochodzącą z pływów, aby wytworzyć określoną ilość energii elektrycznej. W Polsce jest to naturalnie nie możliwe ze względu na topograficzne warunki kraju. Są jednak miejsca, w których warunki te są na tyle sprzyjające, aby wytworzyć energie. Metoda je jest banalna, czyli na początku wystarczy jedynie wybudować zaporę u ujścia rzeki wpadającej do morza lub nawet oceanu. Dzięki niej woda wpływa w dolinę rzeki podczas przypływu oraz wypływa podczas odpływu powrotem do morza. Następnie wypływająca woda jest przepuszczana przez turbiny, dzięki czemu są one zasilane i produkowana jest energia elektryczna. Największe tego typu elektrownie korzystające z metody pływów istnieją we Francji ich całkowita moc dochodzi nawet do dwieście czterdzieści MW, co bardzo ważne czas eksploatacji takiej elektrowni jest również atrakcyjny, ponieważ wynosi około stu lat jest to prawdziwa oszczędność, jeśli chodzi o produkcje energii elektrycznej. Oprócz wykorzystywania pływów morskich można jeszcze skorzystać z energii pochodzącej z fal morskich. Pierwszy taki patent powstał już w roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym dziewiątym w Anglii. Powstałe elektrownie można podzielić na kilka kategorii bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim ich lokalizacje są to elektrownie nabrzeżne przybrzeżne, które umiejscowione są na dnie płytkich wód i elektrownie typowo morskie, które często osadzone są nawet czterdzieści metrów głębokości. Energie wodną można wykorzystywać przy pomocy turbin wodnych lub powietrznych. Jeśli chodzi o turbinę wodną to woda morska wpływa do zbiornika, kiedy jest jej wystarczająca ilość przelewana się ja następnie przez upust, dzięki czemu napędza turbinę rurową po wykonania tego zadania woda wraca powrotem do morza w nienaruszonym stanie. Troszkę inaczej wygląda to w przypadku turbiny powietrznej, ponieważ tutaj zbiornik znajduje się na platformie u brzegu morza. Fale, które przedostają się na platformę wypychają powietrze tak, że kieruje się ono do górnej części zbiornika. Po pewnym czasie, kiedy już powietrze jest dość sprężone wprawia w ruch turbinę ta z kolei napędza cały generator. Instalacje te często sięgają nawet kilkunastu kilometrów, dlatego tez mogą pełnić jeszcze jedną ważną role mianowicie ochraniać brzegi przed niszczycielskimi falami. Elektrownie wodne, które wykorzystują system pływów oraz fal morskich są wspaniałym rozwianiem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie naruszają w żaden sposób struktury środowiska i nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń jak ma to miejsce w przypadku innych elektrowni. Elektrownie te znacząco wpływają też na ekonomie danego państwa, ponieważ są naturalnym źródłem energii, który nie potrzebuje dużych nakładów i produkuje olbrzymie ilości energii. Jedyną wadą tego systemu jest fakt, że wymaga spełnienia pewnych wytycznych elektrownia musi znajdować się na określonych warunkach topograficznych, czyli blisko morza lub oceanu.

8Woda jest naturalnym składnikiem wykorzystywanym nie tylko w celach konsumpcyjnych, ale też bardziej złożonych, czyli na przykład w mechanice samochodowej. Pierwszy samochód na wodę powstał w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym za jego twórcę podaje się Jana gulaka. Pomysł na zbudowanie takiego pojazdu zrodził się w jego głowie dość banalnie, ponieważ będąc na giełdzie samochodowej zaobserwował jak w jednym samochodzie pękła rurka doprowadzająca wodę z chłodnicy i wydostająca się woda natychmiast zmieniała się w parę wodną. Naukowiec zaobserwował, że mimo takiej usterki samochód pracował na bardzo wysokich obrotach. Z czasem wynalazca zaczął wykonywać liczne eksperymenty w celu bliższego zbadania tego fenomenu. Początkowo próbom poddawał stare samochody dostosował silnik do wody dzięki temu uzyskał ogromną oszczędność, jeśli chodzi o spalane paliwo. Zasada działania takiego samochodu była bardzo prosta, czyli woda kierowana była do korektora wydechowego ten z kolei nagrzewał się i zmieniał wodę w parę. Tak powstała para wodna była dostarczana do kolekta i zasysana do cylindra. W samochodzie takim około trzydziestu procent paliwa, stanowiła woda była to ogromna oszczędność jednak nadal trzeba było stosować środki chemiczne, woda była tylko rodzajem wypełniacza i gdyby było jej zbyt wiele dochodziłoby do szybkiego zużywania silnika, ponieważ sprężone powietrze niszczyłoby je. Co ważne pomysł ten zaczęto wykorzystywać nie tylko w przemyśle samochodowym ale też i lotniczym w tym wypadku instalacja wodna była stosowna po to aby chwilowo podnieść samą moc samolotu zbyt długie korzystanie z niej mogło by skończyć się awarią sytemu. Marzenia o samochodzie na wodę nadal są aktualne, ponieważ obecnie można założyć tego typu instalacje w Polsce, istniej jednak tylko jedna firma o nazwie nowe technologie ekologiczne, która ma wyłączność na tego typu instalacje. Systemy, które używa firma pozwalają na zwiększenie oszczędności paliwa oraz na przedłużenie samego procesu eksploatowania silnika. Założeniem nadrzędnym firmy nte jest ochrona środowiska i znakomicie ten cel realizuje, ponieważ samochody napędzane paliwem i wodą powodują redukcje szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu możemy swobodnie się przemieszczać i nie martwić się o spaliny oraz inne zanieczyszczenia. Systemy te przeznaczone są do wszystkich środków transportu, czyli nie tylko aut osobowych, ale też autobusów, traktorów czy lokomotyw podstawowym warunkiem jest podsianie przez nie silnika Diesla. Silnik ten znakomicie spisuje się i ma podobną moc do tego benzynowego. Przemysł polski ciągle się rozwija jednak nadal jest zbyt mało posunięty w stosunku do naszych sąsiadów, u których samochody na bazie mieszanki wody i paliwa zastąpione zostały tylko wodą z wodorem, co jest jeszcze większą oszczędnością i ochroną dla środowiska. Rozwiązanie to zastosowali jako pierwsi Japończycy, którzy są w tej dziedzinie wiodącymi specjalistami. Wszystko odbyło się za pomocą ogromnych nakładów finansowych jednak koszty te wrócą się w przyszłości, ponieważ paliwo to jest bardzo tanie.