Wpisy z Luty, 2010

29Recykling jest to metoda, której nadrzędnym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego, dzięki niemu ograniczone zostaje zużycie surowców naturalnych zmniejsza się też zacznie liczba odpadów degradujących glebę. Znakomicie zagadnienie recyklingu ujmuje ustawa konstytucyjnej, która głosi, że recykling jest to rodzaj odzysku, który pozwalały na powtórne przetworzenie materiałów. Recykling odbywa się w dwóch strefach, czyli produkcji, materiałów oraz przetwarzania powstałych odpadów. Recykling jest jednym ze sposób na ekologie wpływa nie tylko korzystnie, na nasze środowisko, które pozbawione jest odpadów, ale też na estetykę, pomieszczeń, wiele przetworzonych przedmiotów ponownie trafia na stoły i mogą cieszyć nie jedno oko swoim pięknem. Za recyklingiem jako formą dekoracji opowiadają się przede wszystkim projektanci, którzy proponują z odpadów wykonać całkiem nowe i oryginalne przedmioty. Przedmioty ekologiczne cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, ponieważ są innowacyjne, nowoczesne zwracają na siebie uwagę również materiałem, z jakiego zostały one wykonane. Surowcem zużytym do wykonania przedmiotów ekologicznych nie musi być jedynie drewno może być to też metal czy glina lub mieszanka surowców. Co bardzo ważne przedmioty ekologiczne bardzo prosto można wykonać wystarczy tylko pomysł i trochę materiału aby ozdobić stare wnętrza i nadać im nowego wymiaru. Najczęściej wykonywanymi przedmiotami z recyklingu są siedliska lampy albo dekoracje ścienne warto dodać, że przedmioty te wykonuje się bardzo prosto. Recykling ma bardzo wiele zalet niewątpliwą i najważniejsza jest to, że pozwala na ponowne użycie przedmiotu zamiast powiększać gorę istniejących już śmieci wpływa to bardzo pozytywnie na kwestie ochrony środowiska naturalnego, ponieważ zmniejsza się znacząco odsetek śmieci. Drugim ważnym aspektem jest nowy trend w sztuce dzięki ponownemu, przetworzeniu przedmiotu możemy uzyskać coś zupełnie nowego i zaskakującego, każdy pragnie, aby jego wnętrze właśnie takie było. Do wykonania dekoracji z przedmiotów ekologicznych nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji wystarczy tylko bogata wyobraźnia i kilka starych elementów. Recykling w domu stał się ostatnio bardzo modny, zapoczątkowali go przede wszystkim projektanci wnętrz, którzy poszukiwali nowych atrakcyjnych form to właśnie daje im recykling. W ty wypadku każdy dobry śmieć lub nie potrzebny przedmiot zyskuje całkiem nowe znaczenie i może być ciekawą dekoracja. Jak widać ochrona środowiska naturalnego nie musi ograniczać się jedynie do sprzątania zanieczyszczeń i ich usuwania ponieważ mogą zostać użyte ponownie do całkiem nowych celów. Recykling znany jest do nie dawna jednak już cieszy się ogromnym powodzeniem na całym świecie, jest tak za sprawą niewymiernych korzyści, jakie daje, czyli chroni naszą naturę przed tonami zbędnych przedmiotów i śmieci poza tym jest przydatny ludziom w codziennym życiu. Przedmioty wykonane ta metodą mogą nie tylko być formą dekoracji, ale tez i urządzeń przydatnych w funkcjonowaniu.

9Woda jest jednym z podstawowych bogactw ziemi, posiada ona jedną ważną chcę mianowicie posiada bardzo duże zasoby energii, które wystarczy tylko ujarzmić. Woda ma ogromną moc, ponieważ może nie tylko kształtować powierzchnie lądów, ale też drążyć doliny czy przecinać góry i dowolnie je formować. Na zbawiennej sile wody, poznano się już dawno, woda była wykorzystywana przede wszystkim jako środek do napędzania kół młyńskich. Aby młyn działał prężnie kierowano wodę bezpośrednio na koła maszyny dzięki temu woda opadając napędzała maszynę w swoją energie potencjalną. Wodę w czasach średniowiecznych używano nie tylko do napędzania młynów, ale też i do uruchamiania ogromnych maszyn kuchennych służących do wyciskania czy ugniatania pokarmu jedyną wadą takiego sytemu napędzania urządzeń był fakt, że energia pochodząca z wody musiała być wykorzystywana w miejscu, w którym była bezpośrednio wytwarzana, czyli inaczej w bliskim sąsiedztwie jeziora czy też rzeki. Obecnie jest zupełnie inaczej, ponieważ nastąpił postęp techniki oraz nauki, co za tym idzie energia pozyskiwana z wody jest na wielką skale pomocne w tym wypadku są ogromne elektrownie wodne. W elektrowniach tych energia mechaniczna zostaje przetworzona na energie elektryczną, jej przesyłanie jest możliwe dzięki odpowiedniej sieci energetycznej. Cały proces wytwarzani energii jest bardzo ciekawy i prosty wystarczy tylko około pięciu godzin, aby wytworzyć prąd z wody. Dzieje się tak, ponieważ woda transportowana jest rurami w dół aż do turbiny z generatorem dopiero w tym miejscu może dojść do wytworzenia prądu. W dzień produkowana jest energia, która musi wystarczyć kilkunastu miastom z kolei nocą, kiedy zapotrzebowanie na nią jest niskie następuje proces odwrotny, czyli napełnianie zbiorników nowym materiałem. Co ważne nawet szczeć procent energii jest produkowanych właśnie dzięki zastosowaniu elektrowni wodnych. Zastosowanie takiego rozwiania ma ogromne zalety przede wszystkim dla środowiska, ponieważ elektrownie wodne nie emitują do atmosfery szkodliwych gazów oraz innych zanieczyszczeń. Nie można pominąć tutaj też innych kwestii, czyli ekonomiczności takiego sposobu pozyskiwania energii. Woda jest składnikiem, którego nigdy nie brakuje poza tym bardzo łatwo ją uzyskać wystarczy tylko wybudować elektrownie w odpowiednim miejscu, najczęściej są wznoszone u wybrzeży miast lub wysp. Najwięcej tego typu elektrowni znajduje się u wybrzeży Francji w tym regionie elektrownie wykorzystują przede wszystkim energie pochodzącą z fal morskich dzięki temu naturalna struktura wybrzeża nie zostaje w żaden sposób naruszona. Już jedna taka elektrownia jest wstanie wyprodukować nawet pięćset pięćdziesiąt cztery miliony kilowatów, czyli bardzo wiele. Zanim jednak elektrownia powstanie musi mieć do tego celu dogodne warunki, ponieważ jeśli zostanie wzniesiona w nieodpowiednim miejscu może dojść do zakłócenia poziomów wód. Elektrownia wodna jest wspaniałym posunięciem, jeśli chodzi o ekologie, ponieważ nie niszczy nadmiernie przyrody i przy tym wpływa korzystnie na ilość energii w naszym kraju.

25Nawozy to substancje, które stosowane są przy uprawie roślin, ich zastosowanie ma jeden podstawowy cel mianowicie zwiększenie wysokości i jakości plonów dzieje się tak na skutek składu chemicznego nawozów. Substancje te bogate są w liczne składniki mineralne i substancje sztuczne, dzięki czemu rośliny szybciej rosłą i są odporne na wiele chorób. Mianem nawozu można też określić produkty przeznaczone typowo do powiększania żyzności stawów rybnych. Nawozy różnią się miedzy sobą składem chemicznym i działaniem jedne mogą być bezpośrednio przyswajane przez rośliny inne zaś potrzebują więcej czasu oraz i są aktywne dopiero po przemianach, jakie mają miejsce w glebie. Zaletą tych nawozów jest czas ich reakcji, ponieważ mogą być aktywne nawet po trzech latach od ich zastosowania. Aby rośliny wydały bogaty plon muszą być, właściwe odżywiane, wśród makroelementów, jakie należy im dostarczyć wyróżniamy przede wszystkim azot fosfor oraz liczne grupy mikroelementów, czyli żelazo, cynk czy nawet miedz. Wśród nawozów możemy wyróżnić kilka podstawowych grup, czyli nawozy mineralne wapniowe, naturalne, organiczne i nie konwencjonalne. Nawozy mineralne zamiennie nazywane są wysokoprocentowymi składają się przede wszystkim z prostych związków chemicznych, które bardzo łatwo są przyswajalne przez rośliny. Składniki, jakie wykorzystuje się do ich wykonania są kopaliny oraz wszelkiego typu odpady pochodzą z Przemyślu hutniczego. W grupie nawozów mineralnych wyróżniamy nawozy azotowe fosforowe, potasowe magnezowe oraz wieloskładnikowe. Stosownie tego typu nawozów niesie jednak ze sobą ogromne zagrożenia, ponieważ bardzo szkodzą środowisku naturalnemu, nawozy te mogą w szybkim tempie zanieczyścić też wody gruntowe i nawet zakwasić glebę, która później wydaje zainfekowany plon. Druha grupa nawozów to nawozy wapniowe oraz wapniowo magnezowe ich podział jest bardzo prosty, czyli są to nawozy tlenkowe i węglanowe. Wszystkim najbardziej znane są nawozy naturalne możną je spotkać przede wszystkim w rolnictwie zaliczamy do nich obornik., gnojówkę i gnojowice wszystkie te nawozy powstają z odchodów i są całkowicie bezpieczne dla naszego środowiska naturalnego ponieważ nie są wzbogacane o żadne środki chemiczne takie jak pestycydy. Kolejną grupą nawozów, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego są nawozy organiczne takie jak kompost czy biohumus. Nawozy te powstają w wyniku fermentacji części roślin oraz odchodów zwierzęcych są one jak najbardziej naturalnymi nawozami i nie zamieniają swoim składem struktury gleby. Bardzo często na rynku można spotkać tez nawozy niekonwencjonalne zaliczamy do tej grupy nawozy pochodzenia przemysłowego oraz komunalnego. Nawozy można podzielić biorąc pod uwagę inne kryterium, czyli ich stan skupienia wyróżniamy tutaj nawozy ciekłe i stałe. Nawozy są bardzo ważnym elementem wpływającym bezpośrednio na wydajność naszej gleby jednak zanim po nie sięgniemy trzeba dokładnie się z nimi zapoznać, aby nie zaszkodzić glebie i całemu środowisku naturalnemu.

28Ziemia jest planetą, która zajmuje trzecia pozycje, do słońca, jeśli chodzi o jej wielkość to jest piątą, co do rozmiarów planetą układu słonecznego. Ziemia jest planeta jedyną w swoim, rodzaju, ponieważ to właśnie na niej pojawiło się życie. Planeta ta jest domem nie tylko dla ludzi, ale też fauny i flory. Ziemia zanim zastała zaludniona musiała ulec uformowaniu, czyli przekształcała się tak by był jak najbardziej dostępną dla ludzi roślin i zwierząt. Ziemia składa się z litosfery ta z kolei podzielona jest na kilka naście płyt tektonicznych. Płyty te ulęgają ciągłemu przemieszaniu się dzięki temu mogły tworzyć się nowe kontynenty na ziemi. Ziemia ma bardzo specyficzna budowę, ponieważ aż siedemdziesiąt procent jej powierzchni zajmują oceany reszta to kontynenty oraz wyspy. Ziemia jest jedyną planetą układu słonecznego, na której wykryto niezbędną do życia wodę poza tym posiada jeszcze jedną ważną chce mianowicie oddziałuje na wszystkie żywe organizmy. Ziemia pozostaje w ciągłym ruchu, choć będąc na jej powierzchni nie odczuwamy tego bezpośrednio. Planeta obraca się wokół własnej osi oraz wokół słońca czas tego obrotu nazywamy jest fachowo rokiem gwiazdowym i wynosi on trzysta sześćdziesiąt piec dni. Na ziemi panuje tez podział na dwie strefy, czyli na noc i dzień dzieje się tak, ponieważ planeta jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kontem dwudziestu trzech stopni. Oświetlenie ma też decydujący wpływ na zmianę por roku. Wokół ziemi orbituje tylko jeden satelita, czyli księżyc jest on nie bez znaczenia dla naszej planety, ponieważ odpowiada za pływy morskie poza tym stabilizuje kąt nachylenia w stosunku do orbity. Ziemi jest bardzo ciekawą planetą, ponieważ daje ludziom ogromne możliwości jest nie tylko naturalnym schronieniem, ale też bogactwem, w jej wnętrzu znajduje się ogromna ilość zasobów naturalnych. Substancje te zapewniaj całej populacji ludzkiej przetrwanie oraz godne życie. Wśród zasobów naturalnych ziemi wyróżniamy przede, wszystkim te odnawialne i nie odnawialne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim rośliny, zwierzęta z kolei do drugiej paliwa kopalniane takie jak węgiel opalowy, gaz, ropę. Źródła nieodnawialne bardzo trudno jest odtworzyć, ponieważ na to potrzeba wiele tysięcy lat tym czasem, co roku są na nowo zużywane. Planeta daje nam ogromne możliwości jednak nie daje pewności, że dobre czasy w końcu minom każde z zasobów musi się wyczerpać tym czasem ludzie nie dbają odpowiednio o swoje środowisko przyczyniając się tym do jego degradacji. Zachowanie takie może prowadzić w przyszłości do wymarcia fauny i flory nawet życia ludzi na planecie. Jeśli nie zaczniemy w porę odbudowywać naszego środowiska i nie zaprzestaniemy wydobywani surowców na tak ogromną skale to istnieje realne ryzyko, że w krotce surowców naturalnych może nam zabraknąć. Warto w tej kwestii zacząć poszukiwać nowych dróg rozwiązań, aby zapobiec tej katastrofie ekologicznej. Problem ten dla polski jest dość bliski, ponieważ jako kraj Europejki znajdujemy się w czołówce państw, w których gleby oraz wody są bardzo skarżone.

24Zielona polityka łączy w sobie zarówno idee i wartości, które są podstawą budowania aktywnego społeczeństwa, które rozwija się zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju i respektuje prawa mniejszości. Pierwsze zielone partie polityczne powstały już w latach siedemdziesiątych swoje korzenie wywodzą z nurtu liberalizmu oraz socjalizmu. Zielona polityka w swych działaniach obejmuje trzy podstawowe kategorie, czyli ekologie, społeczeństwo i gospodarkę, ponieważ te elementy są podstawa zrównoważonego rozwoju. Zielona polityka jest realizowana przez odpowiednie organy zwane partiami zielonymi swoje działania opierają przede wszystkim na ekologii sprawiedliwości społecznej oraz demokracji. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczną partie te skupiają się na promowaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, transportu sprzeciwiają się też nadmiernemu rozwojowi przemysłu, który bezpośrednio godzi w środowisko naturalne mowa tutaj o licznych autostradach czy elektrowniach atomowych.. W swych działaniach zieloni często opierają się tez na sprawiedliwości społecznej jej wymiar widoczny jest w polityce podatkowej znane też pod nazwą zielonej reformy podatkowej na mocy, której wielkie korporacje są karane za zatruwanie środowiska naturalnego, opodatkowanie sięga też strefy pobierania nieodnawialnych zasobów. Kolejnym ważnym aspektem polityki zielonej jest demokracja, duża cześć działaczy zielonych bierze udział w ruchach przeciwko wojnie i agresywnemu kapitalizmowi, ponieważ niekorzystnie w pływają na nasza planetę. Zieloni mają bardzo szeroko zakrojone poglądy, ponieważ sięgają one nie tylko sfery ekonomicznej skupiają się też na biosferze. Zieloni przeciwni są przede wszystkim zbyt szybkiemu i radykalnemu wzrostowi gospodarczemu, ponieważ niesie on ze sobą straty, jeśli chodzi, o strefę ekologii. Zieloni w swych poglądach podkreślają bardzo mocno role demokracji, ponieważ pojedyncza, jednostka nie ma większego wpływu na to, co dzieje się w naszym kraju i środowisku naturalnym. Dlatego też propagują model współpracy i inicjatyw mieszkańców w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego. Kolejnymi ważnymi elementami działania zielonych jest też anty faszyzm czy ksenofobia, zieloni walczą przede wszystkim o równe prawa dla wszystkich jednostek oraz wyznań nie pomijają też tutaj praw zwierząt i dążenia do utrzymania na dotychczasowym poziomie bioróżnorodności. W zgolonej polityce możemy wydzielić dwa ugrupowania jedno sadzi, że problem ekologiczny jest możliwy do rozwiązania za pomocą wolnego rynku oraz politykę liberalną drugi zaś rozwiązania problemu ekologicznego upatruje przede wszystkim w rządzie. Według większości to rządy wszystkich krajów muszą się zjednoczyć i wspólnie opracować politykę zabezpieczając losy naszej planety przed wyniszczeniem. Tylko wspólne działanie może być na tyle silne, aby zmienić sytuacje ekologiczną naszego środowiska w przeciwnym razie może ulec degradacji i zniszczeniu, ponieważ wciąż jest narażone na wpływy cywilizacji, postępu i nie właściwie prowadzona polityki gospodarczej państwa.