Wpisy z Styczeń, 2010

11Poza wiatrem i wodą energie można też pozyskiwać za pomocą słońca, energia słoneczna nazywana jest też solarną, ponieważ w zdobywaniu energii posługuje się ona ogniwami solarnymi jest to nic innego jak plaska płyta złożona z dwóch części. Pierwszą cześć płyty stanowi powłoka wykonana z krzemu druga zaś jest stopem krzemu oraz bizmutemu. Aby z ogniw solarnych doszło do wytworzenia energii muszą na płyty padać promienie słoneczne, dlatego też najczęściej płyty te umiejscawiane są na dachach tam jest najjaśniej i za razem najbardziej ciepło. Rozwiązanie to znakomicie spisuje się w porze letniej, ponieważ wtedy nie możemy narzekać na brak słońca. Energia słoneczna ma bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ może być wykorzystywana do uzyskiwania energii cieplnej w tym celu nie zbędne okazują się solarne kolektory. Ta metoda polega przede wszystkim, na chłonięciu przez powlokę absorbera promieniowania słonecznego. Zgromadzone ciepło jest następnie magazynowane w zbiorniku cieplej wody. W warunkach polskich możemy mówić, o średnim nasłonecznieniu rocznie poprze zastosowanie lamp solarnych można wyprodukować łącznie około kilko trzy tysiące dwieście wato godziny energii. Ilość uzyskiwanej energii uzależniona jest od kilku czynników wyróżniamy tutaj przede wszystkim nasłonecznienie w Polsce wynosi ono dwa tysiące godzin rocznie, powierzchnie instalacji urządzeń technicznych zazwyczaj jest to około pięćdziesiąt metrów kwadratowych. Instalacje słoneczne są bardzo ekonomiczne, ponieważ już nawet instalacja średniej wielkości jest w stanie pokryć aż trzydzieści procent zapotrzebowania na ciepło, aby ogrzać budynek lub wykorzystać ciepło do ogrzania wody użytkowej. Program ekologicznego źródła energii jest realizowany tez w Niemczech gdzie wiele nowych domów posiada liczne instalacje solarne. Są one tak konstruowane, aby jak największa ich powierzchnia składała się z kolektorów, wyglądem przypominają one szkło, więc jak najbardziej wyglądają one estetycznie do tego są też ekonomiczne. Zainstalowanie takiego urządzenia może zwrócić się już po kilku latach ponieważ zmniejszamy ilość opalu , maleją też rachunki za ogrzewanie. Dzięki energii pochodzącej od słońca znacząco wpływamy na nasze, środowisko, ponieważ zmniejszamy emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ w dymie znajduje się zbyt wiele czynników degradujących ziemie poza tym jest to wspaniały pomysł na oszczędność. Energia pochodząca ze słona jest o kilka razy tańsza niż zużywanie oleju opalowego czy gazu poza tym uzyskujemy ją w sposób całkiem naturalny. Po zamontowaniu odpowiedniej instalacji i kolektorów nie musimy martwieć się już o nic, ponieważ promienie słoneczne są samoczynnie gromadzone w warstwach płyt solarnych. Rozwianie to jest szczególnie przydatne latem, ponieważ pomieszczenie samo się nagrzewa i dodatkowo magazynuje ciepło na później. Kolektory naturalnie mogą działać też zima jednak wtedy nie mają tak dużej mocy z powodu braku odpowiedniego nasłonecznienia.

14Energia i jej pozyskiwanie w dzisiejszych czasach stały się sprawą priorytetową, energia elektryczna była i na zawsze pozostanie potrzebą ludziom do prawidłowego funkcjonowania, ponieważ jest nie zastąpiona w przemyśle, transporcie czy nawet jako element ogrzewania i oświetlania naszych domostw. Dawniej energie elektryczną czerpaliśmy z naturalnych zasobów ziemi, czyli węgla, ropy czy gazu jednak z czasem zasoby te ulęgają kurczeniu, wymusza to na nas sytuacje, w której potrzebujmy nowych źródeł pozyskiwania energii. Dzięki tej sytuacji zaczęto wykorzystywać zasoby odnawialne zaliczamy do nich przede wszystkim słońce, wodę czy wiatr wszystkie te elementy można odpowiednio przetworzyć, aby uzyskać nową energię. Źródła odnawialne posiadają wiele zalet, czyli są nie szkodliwe dla środowiska poza tym są odnawialne, czyli nie ma tutaj ryzyka, że wyczerpiemy je tak jak inne zasoby ziemi. Odnawialne źródła energii są też bardzo atrakcyjne ze względu na czynniki ekonomiczne, czyli bardzo łatwo i tanim kosztem mazana je zamienić na energie elektryczną poza tym znajdują się na całej powierzchni kuli ziemskiej dzięki swej dostępności niwelowany zostaje problem transportu oraz strat zwianych z dystrybucją. Wyróżniamy cztery podstawowe źródła energii odnawialnej należą do nich przede wszystkim energia wiatru słońca, geotermalna energia oraz energia pochodząca z wody. Aby w pełni wykorzystać element siły wiatru tworzone są liczne wiatraki wyposażone w szerokie śmigła, dzięki czemu podczas wprawiania ich w ruch wytwarza się odpowiednia ilość energii. Co ważne energie taką można swobodnie magazynować na wypadek dni bez wietrznych. Największym powodzeniem elektrownie wiatrowe cieszą się w Holandii i dani, ponieważ tam są najbardziej wietrzne regiony, co ważne energia zdobyta tym sposobem może pokrywać nawet dziesięć procent wytwarzanej energii. Kolejnym doskonałym źródłem energii jest słońce, aby pozyskać z niego energie na dachach oraz domach montowane, sa specjalne systemy składające się z płyt, które gromadzą w swej strukturze dawkę promieniowania świetlnego. To źródło energii jest bardzo cenne, ponieważ pozwala ogrzewać domy a przy tym nie szkodzi środowisku naturalnemu. W rodzajach energii odnawialnej nie możemy pominąć też wody. Woda wykorzystywana była od dawien dawna do napędzani młynów obecnie uległy one przekształceniu i stały się elektrowniami wodnymi dzięki nim można pozyskiwać ogromne pokłady energii elektrycznej. Ostatnim źródłem energii jest energia geotermalna, czyli inaczej pochodząca z wnętrza ziemi. Ziemia skład się z kilku warstw, w których panują ogromne temperatury, aby pozyskać stad energie wystarczy tylko wykonać odpowiednie odwierty w głąb ziemi, aby uzyskać gorące powietrze, które to naturalnie napędzi turbiny elektrowni geotermalnej. Źródeł pozyskiwania energii jest bardzo wiele watro jednak stawić na te odnawialne, ponieważ wtedy nie naruszamy struktury naszej ziemi i pozostajemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

22Woda jest naturalnym zasobem ziemi, co roku wykorzystujemy ogromne ilości tego cennego składnika wpływając w ten sposób bezpośrednio na politykę gospodarczą naszego kraju. Zasoby wody kurczą się, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie. Według badań kwiatowej organizacji UNESCO w ciągu kilku nastu przyszłych lat niedobór wody pitnej wzrośnie o nawet trzydzieści procent. Największe deficyty wody pitnej występują w regionach Azji i Afryki, w Polsce jednak problem ten też istnieje największe deficyty wynikające z braku wystarczalnej liczby wody mają tereny śląska Krakowa lodzi a nawet i Kielc. Aby wody nie brakowało na świecie konieczna jest zmiana kierunku polityki gospodarczej, ponieważ Polacy używają zbyt duże pokłady wody pitnej przyczyniając się tym samy do jej redukcji. Aby problem ten został rozwiązany potrzebne są przede wszystkim programy ograniczające zużycia wody mowa tutaj przede wszystkim o programach edukacyjnych, ponieważ tylko nauką można zwiększyć świadomość ludzką na to zagrożenie. Pomoc jednak w tym zakresie musi też pochodzić z gospodarki komunalnej, badania wykazują, że jedna czwarta wody w polskiej sieci komunalnej jest tracona bezpodstawnie, czyli w wyniku naszego nie dopatrzenia. Wystarczy tyko przeciekająca rura lub kąpiący kran, aby zużywać naturalne źródła wody. Aby nie zużywać bez celu wody można stosować tak zwane oszczędzanie ma ono naturalnie inny wymiar w gospodarstwach miejskich, jaki rolnych, do sposobów tych zaliczamy przede wszystkim dbanie o jakość sieci wodnej, czyli wymiana rur na czas kontrola urządzeń po to, aby woda nie wydostawała się i nie była tracona bezpodstawnie. Kolejny sposobem jest racjonalne stosowanie wody, czyli używamy jej tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebna, podczas kąpieli parania czy zmywania. Najczęstszym błędem jest jej przelewanie, czyli zapominamy o dokręcaniu kurka lub stosujemy z byt wiele wody nie potrzebnie. Nawet tak prosta czynność jak mycie zębów może znacząco wpłynąć na zużycie wody, badania donoszą, że sedno podczas tej czynności zużywamy do dwunastu litrów wody w skali rocznej jest to ogromna ilość, która wpływa na stan naszej gospodarki wodnej. Kolejną oszczędnością, na jaką możemy sobie pozwolić jest wymiana urządzeń na bardziej ekonomiczniejsze mowa tutaj domowych sprzętach takich jak zmywarka czy prysznic, zmywarka pochłania zacznie mniej wody niż mycie ręczne i dodatkowo daje lepsze efekty z kolei mycie pod prysznicem zamiast w wannie ogranicza zużycie wody o nawet pięćdziesiąta litrów w skali roku, jest bardzo ekonomiczne posuniecie. Oszczędzanie jest bardzo trudną sztuką, ponieważ społeczeństwo nauczone jest wygody stan ten jednak trzeba bardzo radykalniej zmienić, ponieważ w ten sposób niszczymy zasoby wody pitnej na naszej planecie. Woda jest bardzo cennym składnikiem nie zbędnym do życia tym czasem a marnotrawimy ją od niechcenia. Aby stan ten mógł ulec zmianie potrzeba jest szeroko zakrojona edukacja, która wyczuli ludzi na problem niedoboru wody.

27Zasoby naturalne są elementem środowiska naturalnego, które mają ogromne znaczenie dla gospodarki oraz rozwoju przemysłu. Grupę zasobów naturalnych tworzy kilka składników wyróżniamy wśród nich przede wszystkim gleby, wody, lasy surowce mineralne, rośliny oraz zwierzęta. Zasoby naturalne dzielimy biorąc pod uwagę dwa, aspekty, czyli czy są odnawialne czy też nie. Do drugiej grupy zaliczamy żywe zasobny takie jak rośliny i nieodnawialne takie jak surowce mineralne i gleby. Zasoby naturalne występują w naszym otoczeniu jednak na skutek zbyt wielkiego wydobywania ich szybko ulęgają kurczeniu, dlatego też ochrona zasobów naturalnych powinna odbywać się rozsądnie i przede wszystkim oszczędnie, aby pozostawić je dla następnych pokoleń. Szczególnie narażone na wyginiecie są zasoby nie odnawialne tworzą się one w ciągu kilkunastu lat ich czas powstania jest bardzo wolny biorąc pod uwagę perspektywy życia ludzkiego i zapasy, jakie czynimy. Zasoby te nie mają szansy na zregenerowanie się, więc kiedy się kończą poszukujemy innych dróg rozwiązań. Do grupy, zasobów nieodnawialnych zaliczamy przede wszystkim paliwa kopalniane takie jak węgiel czy ropę. Składniki te, aby powstały potrzebowały wielu lat, aby wytworzyć się z materii czysto organicznej. Najczęściej po wydobyciu składniki te ulegają spalaniu lub zamianie na energie, bez której ludzie obecnie nie mogą się obyć. Za składniki, nieodnawialne uważa się tez metale, ponieważ po ich zastosowaniu pozostaje tylko złom, który zanieczyszcza glebę. Wiele lat obserwacji środowiska naturalnego skłoniło ludzi do większej świadomości na temat tego, co robią, wydobywając surowce naturalne ingerują w strukturę gleby i zubożają ją, wiele elementów naturalnych ulega też ogromnemu marnotrawstwu. W wielu krajach zaradzono temu wykorzystując surowiec naturalny powtórnie dzięki temu posunięciu wszystkie wydobyte składniki, są w pełni wykorzystane i przetworzone. Przetwarzanie surowców dotyczy przede wszystkim metali, ponieważ te można przetapiać i zmieniać ich przeznaczenie są one także głównym materiałem dla rozwijającego się przemysłu. W surowcach nieodnawialnych nie można pominąć też skał Są one wykorzystywane na tak szeroką skalę, że za sto lat może ich po prostu zabraknąć. Zasoby naturalne można podzielić oprócz odnawialnych i tych nie odnawialnych na materię żywą nieożywioną oraz energie i tak do materii żywej zaliczamy świat roślin oraz bakterii. Strukturę nie ożywioną w tym wypadku stanowią gazy minerały, wody. Ostatnia grupa to zasoby naturalne w postaci energii należy do niej energia wód, geotermalna, energia pochodząca ze słońca czy pływów księżyca. Środowisko naturalne zasila gospodarkę ludzką wieloma cennymi składnikami to właśnie z natury czerpiemy opał, energie czy wodę. Wszystkie te składniki nie są nam, jednak dane nam na stale, ponieważ po pewnym czasie ulegają wyczerpaniu, dlatego tak ważny jest w tej kwestii umiar i rozsadek nawet gospodarka i przemysł muszą koniecznie być równoważne do potrzeb środowiska naturalnego.

2Krajobraz to bardzo szeroki termin, który często możemy spotkać w takich naukach jak geografia czy ekologia najogólniej mówiąc jest on elementem składniowym ekologii. Krajobraz ma też swoje odzwierciedlenie w języku potocznym, słowa tego używa się, aby określić dany widok czy pejzaż. Zagadnieniem krajobrazu zajmowało się wielu uczonych jeden z nich armand uważał, że krajobraz dzieli się na kilka części wyróżnić możemy tutaj środowisko lądowe oraz środowisko wodne. Nie, co inne ujecie krajobrazu proponował zonneveld, który krajobraz traktuje jako przestrzenny wymiar rzeczywistości, w której to mieszczą się wody roślinność skały oraz atmosfera ziemska, czyli wszystkie elementy składniowe naszej ziemi. Bardzo często spotykanym i poruszanym zagadnieniem jest krajobraz ekologiczny, posiada on pewna ważną cechę, czyli jest niejednorodny możemy w nim wyróżnić wiele drobnych organizmów ponadto występuje w nim pewien rodzaj hierarchii, czyli w każdym krajobrazie ekologicznym istnieją pewne układy, które to są odpowiednio wyodrębnione i pozostają w pewnej zależności, wyróżniamy tutaj przede wszystkim ekosystem, zbiorowiska czy strefy. Układem takim może też być żywiciel w stosunku do pasożyta, co ważne organizmy żywe są przystosowane do wszelkich typów parametrów środowiskowych jednak nie ma takiego organizmu, który byłby przystosowany do wszystkiego, maksymalnie. Są pewne czynniki, które mogą na niego nie korzystnie oddziaływać zaliczamy do, nich przede wszystkim temperaturę, wilgotność, itp. kolejną ważną cechą krajobrazu ekologicznego jesz fakt, że w krajobrazie mogą występować praktycznie obok siebie rożne ekosystemy, czyli na przykład na łące może to być staw, torfowisko. Każdy krajobraz posiada kilka ważnych cech pierwszą z nich jest fakt, że krajobraz można otworzyć na mapie, ponieważ zajmuje pewien wycinek przestrzeni najlepiej widocznymi są tutaj takie elementy jak góry rzeki można, wszystkie te elementy przedstawić w formie graficznej, czyli rysunku czy fotografii wtedy krajobraz jest najbardziej wiernie odtworzony. Kolejną ważną cechę krajobrazu jest jego dynamiczność, krajobraz wciąż ulega przekształceniu dzieje się tak na skutek działania, jego części składniowych oraz wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Ponadto krajobraz ulega ciągłym zmianom, czyli ewoluuje i nabiera nowych kształtów wyglądu dzieje się tak na skutek działania praw natury zimą krajobraz przesłonięty jest puszystym śniegiem z kolei wiosną zieleni się i nabiera kolorów. Ważne miejsce w naszym krajobrazie zajmuje też człowiek i jego działalność, ponieważ to on bezpośrednio wpływa na ekosystem i zachodzące w nim zmiany. Najczęściej są one de gradacyjne, ponieważ nadmiernie korzystamy z zasobów naszej ziemi niszcząc przy tym jej naturalne piękno. Człowiek może wpływać nie tylko na wygląd gleby skał, ale nawet strefy wodnej, ponieważ emitując zbyt duże pokłady ciepła doprowadza do topnienia pokrywy lodowej a tym samym zmiany kierunku płynięcia rzek i ich powiększaniu się z kolei ten fakt ma wpływ na tereny i ich ukształtowanie.